EN

trip {noun}

volume_up
On the trip back to Earth, Salo suspected that he had made a tragic mistake in suggesting to constant that he return to Earth.
Úton a Föld felé Salóban feltámadt a gyanú, hogy tragikus tévedés volt azt ajánlania Constantnak, térjen vissza a Földre.
It was a tiring trip, so I shall make no further preliminary remarks.
Fárasztó volt az út, ezért elállnék a további bevezető megjegyzésektől.
As a voyage of exploration the trip would have been a fiasco.
Mint felfedező út, ez az utazás teljes kudarc lett volna.
The return trip seemed twice as long as the original journey.
A visszafelé út legalább kétszer olyan hosszúnak tűnt.
It's a trip to know that things can get wild in the suburbs too.
Ez a kis kirándulás bemutatta, hogy a külvárosban is vannak vad dolgok.
This whole trip was actually too cool, Bowman thought.
Ez az egész kirándulás túl hideg, gondolta közben.
The thought of that trip's imagined result would have appealed to a warped sense of poetic justice, I am sure.
A kirándulás várható eredménye afféle faramuci "költői igazságtételnek" tűnhetett számukra...
trip (also: slip-up, flub-up)
trip (also: hike, hiking, run, tour)
This last trip demanded energies they scarcely had to give.
Ez az utolsó túra most olyan erőfeszítéseket követelt tőlük, melyre aligha képesek.
During one of his trips, he was trapped in a cave and had to be freed by the french rescue services.
A túra során bennrekedt az egyik barlangban, és a francia mentőszolgálatnak kellett őt kiszabadítania.
trip (also: hitch, miscue)
The long trip back home, however, did seem slightly daunting.
A végeláthatatlan utazás gondolata viszont kifejezetten hervasztóan hatott rá.
Tell your master that for a trip of this length certain special preparations must be made.
Egy ekkora utazás azonban komolyabb előkészületeket kíván.
Together with our driver we made the trip back to the old neighborhood, a sad journey indeed.
Sofőrünk visszavitt a régi szomszédságba, ami valóban szomorú utazás volt.

Context sentences for "trip" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

English'On a research trip, Priscilla saw Mithraic statues in caves near those cities.'
- Priscilla egy útja során Mithrasz-szobrokat látott a környékbeli barlangokban.
EnglishMaybe we should try a trip up to Helsinki to get some winter stuff, she suggested.
Talán nem ártana átmenni Helsinkibe, venni néhány téli holmit javasolta Mary Pat.
EnglishBut with Fletcher's help he could trip the gurus; get to power over their backs.
De Fletcher segítségével kicselezheti a gurukat; hatalmat szerezhet a hátuk mögött.
EnglishIf images of his long life trip before you, observe them, or rather savor them.
Ha eléd pergeti hosszú életének képeit, vizsgáld meg, vagy inkább ízleld meg őket.
EnglishUsually a simple lie is the best because it's the only kind that won't trip you up.
- Általában az egyszerű hazugság a leghatásosabb, mert ezen nem lehet elhasalni.
EnglishI graduated from school, and I went on a road trip with two of my closest friends.
Befejeztem az egyetemet, és egy autós túrára mentem a két legközelebbi barátommal.
EnglishIf you did, you might realize that it was about time for a trip to the woodshed.
Ha igen, bizonyosan belátja, hogy elérkezett az ideje a komolyabb rendreutasításnak.
EnglishThey made much better time than they had when they had made the trip to the city.
Sokkal gyorsabbak voltak, mint amikor első alkalommal a város felé tartottak.
EnglishNo one pointed out that Magellan hadn't made it home from that particular trip.
- Senki sem mutatott rá, hogy Magellán nem ért haza arról a bizonyos útról.
EnglishAnd she would plan our trip, not with the need of any pen or paper, only in her mind.
És Claudia megtervezte utazásunkat, nem tollal és papírral, csupán gondolatban.
EnglishI've nearly a dozen men on board who've never sailed with me before this trip.
Csaknem tucatnyi olyan ember van a fedélzeten, aki eddig még soha nem hajózott velem.
EnglishHe walked down, carefully, telling himself not to trip and spill down the steps.
Elindult lefelé, óvatosan, nehogy hason csúszva érjen le a lépcső aljába.
EnglishI thought you said you were going to speed this trip up,' he said accusingly to Flute.
Mintha azt mondtad volna, hogy felgyorsítod az utazást mondta gorombán Furulyának.
EnglishHad he pursued you for the whole trip where would it have got him, honestly?
Ha az egész nyaralás alatt téged követett volna hova lyukadtatok volna ki, őszintén?
EnglishJulie had said yes, though she could not imagine how this trip would end.
Julie igent mondott, bár fogalma sem volt róla, hogy fog végződni ez az utazás.
EnglishThe last time they took a plane trip, they ended up shooting the captain.
A legutóbb, mikor repülőőre szálltak, a kapitány lelövésével fejezték be az utat.
EnglishMatter of fact, I made the trip to Terra because D'Courtney is coming here.
Az igazság az, hogy azért jöttem a Földre, mert DCourtney is éppen ide tart.
EnglishHe concluded with Tess's sudden trip to Alexandria and the news he'd heard on the radio.
Végül beszámolt Tess hirtelen virginiai útjáról és a rádióban hallott hírekről.
English`Well, apart from his reconnaissance trip to Paris in July, he has been based in London.
Júliusi párizsi felderítőútja kivételével Londonban tartotta a főhadiszállását.
English'On second thought,' Alan said, 'make that an all-expenses-paid trip to Portsmouth.'
Ha jobban meggondolom, legyen az a nyeremény pohárkészlet nyolcszemélyes mondta Alan.