"triumphal" translation into Hungarian

EN

"triumphal" in Hungarian

See the example sentences for the use of "triumphal" in context.

Context sentences for "triumphal" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBut for all his triumphal anticipation of this moment, things were different from what he'd expected.
De bármekkora buzgalommal készült is erre a percre, a határozottságára nem volt szükség.
EnglishIn the evening he returned in a triumphal chariot with gold-plated wheels and sides.
Kora este arannyal kirakott diadalszekéren tért vissza.
EnglishHe had been my brother's most capable lieutenant and had been granted triumphal ornaments for his successes against Hermann.
Germanicusnak legkitűnőbb alvezére volt, és annak idején győzelmi jelvényekkel tüntették ki.
EnglishI should hate ever to impede her triumphal progress.
Nem szeretnék diadalmenetének útjába kerülni.
EnglishAnd then turned to watch his face as the triumphal march from the opera began, a low, faraway chorus of lovely voices.
Ezután hátrafordult, hogy megfigyelje a férfi reakcióját, mikor a diadalmas indulóval kezdetét veszi az opera.
EnglishAnthony Marston proceeded on his triumphal progress.
Anthony Marston folytatta diadalútját.
EnglishEven more than the trumpet we had seen a few hours earlier, this looked like something out of the triumphal march in At da.
A hangszer még a néhány órával korábban látottnál is jobban emlékeztetett az Aida győzelmi indulójának fanfárjaira.
EnglishThe triumphal procession passed under it.
A diadalmenet áthaladt a diadalív alatt.
EnglishAnd Antony, the eldest, after the Triumphal March in Rome, lived long enough to tell us of the bones found in the Teutoburg Forest.
És Antonius, a legidősebb, még élt annyit a római diadalmenet után, hogy elmesélhesse, milyen volt megtalálni a csontokat a teutoburgi erdőben.
EnglishInstead of Pakistan getting itself ready for the triumphal march of democracy this year, there have been clear signs of a hardening dictatorial system of government.
Ahelyett, hogy Pakisztán felkészítette volna magát a demokrácia idei diadalmenetére, egyértelmű jelei voltak a kormány diktatórikus rendszere megkeményedésének.
EnglishIt will be recalled that now only Augustus himself or members of his family were to be permitted a proper triumph, other generals being awarded what were called triumphal ornaments.
Emlékeznek rá, hogy ebben az időben már csak maga Augustus és családjának tagjai tarthattak tulajdonképpeni diadalmenetet, a többi tábornok csak győzelmi kitüntetéseket viselhetett.

Other dictionary words

English
  • triumphal

Have a look at the English-Danish dictionary by bab.la.