"trump" translation into Hungarian

EN

"trump" in Hungarian

EN

trump {noun}

volume_up
trump (also: corker)
trump (also: trombone)
trump
Let them show their cards before we pull that last ace of trumps.
Terítsék csak ki a kártyájukat, mielőtt kirukkolok az adu ásszal!
And even in her sickness and pain, Lyra felt that she'd just been dealt the ace of trumps.
Lyra émelygéstől, fájdalomtól elgyötörten is úgy érezte, hogy kezében az adu-ász.
As to that, Monsieur Poirot, the two of trumps is a low card, but it can take anyone of three aces.
Poirot, az adu kettes valóban kis lap, de három ász bármelyikét ütheti.
trump (also: winner)
His trump card was the fact that she had seen Rhiannon possess him.
Ütőkártya a Kezében, hisz a lány úgy tudja, elméjét Rhiannon bitorolja...

Synonyms (English) for "trump":

trump

Context sentences for "trump" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBut their ultimate trump against such a move on our part is their nuclear capacity.
De a legfőbb ütőkártyájuk egy ilyen húzásunk ellen a nukleáris potenciáljuk.
EnglishPossible collusion between the army and KGB and a tactical-nuclear trump.
Ha a KGB és a szovjet hadsereg valóban összejátszik, az komoly gondokat okozhat.
EnglishWhen in doubt lead a trump, they say, she twittered, and laid down the nine of diamonds.
Szíved mélyén mardos kétség, hívjál adut, az nem vétség csipogta, s letette a káró kilencest.
English'Entry of the trump card, the mysterious Monsieur X,' remarked Anthony.
- Most következik a tromf! - mondta Anthony a kikiáltó modorságával.
EnglishYou won't take my hint that I've got a trump card up my sleeve?'
Nem fogadja el a figyelmeztetésemet, hogy egy tromfot tartok tartalékban.
EnglishMihn-Pao had played a trump that Glover and the runners could not easily counter.
A Mihn-Pao tehát olyan adut játszott ki, amit az árnyvadászok csak nagy nehézségek árán tudnak überelni.
EnglishI like you, take Trump - (confound it!) - take Vautrin's word for it.
Úgy igaz, ahogy Vasf... (ezer mennykő), ahogy Vautrin a nevem.
EnglishShe'll probably live to be a hundred and twenty, so there's no benefit in using her as a trump card.
Valószínűleg százhúsz évig fog élni, úgyhogy semmi haszna nem lenne ütőkártyának használni.
EnglishThese are trump cards that we must play as we seek to develop Europe as a tourism product in future.
Ezek azok az aduk, amelyeket Európa idegenforgalmi termékké alakításakor ki kell játszanunk.
EnglishFive minutes later, the chameleon had to give Trump credit.
Öt perc múlva azonban el kellett ismernie a Trump Shuttle erényeit.
EnglishA uniformly high level remains Europe's best trump card in international competition.
A nemzetközi verseny tekintetében ezentúl is az egységesen magas színvonal marad Európa legnagyobb ütőkártyája.
EnglishThe line moved quickly - Trump guaranteed promptness.
A sor gyorsan haladt - a Trump Légitársaság ügyelt a hatékonyságra.
EnglishThe EU is gradually giving away its trump cards here by acting rather like an arrogant superpower.
Az EU itt szép lassan eldobálja az ütőlapjait azáltal, hogy egyfajta arrogáns szuperhatalomként viselkedik.
EnglishCardinal Richelieu, George Steinbrenner, Donald Trump!
Richelieu bíboros, George Steinbrenner, Donald Trump!
EnglishI was playing a rather tricky no trump at the time.
Akkor éppen egy bonyolult szanzadus játszmát játszottam.
EnglishTrump that, Senator Neal, you Howdy-Doody-looking vontz.
Na ezt kapd ki, Neal szenátor, te vogonfejű tehén.
EnglishNow, with my daughter, your trump card is her ambition.
A lányommal szemben a nagyravágyása az ütőkártyád.
EnglishAnticipating that some little unplessantness might arise here, I took the precaution to bring a trump card along with me.
Arra számítva, hogy itt valami kellemetlenség merülhet fel, óvatosságból egy tromfot hoztam magammal.
EnglishIt would be his trump card in case of emergency.
Szükség esetén - fontos fegyver lehet.
EnglishForty minutes later she was inside the physics building once more, arguing with the porter; but this time she had a trump card
Negyven perc múlva már a fizikai épületben vitatkozott a portással; ezúttal azonban nyerő lap volt a kezében.