"tsunami" translation into Hungarian

EN

"tsunami" in Hungarian

EN tsunami
volume_up
{noun}

tsunami
volume_up
cunami {noun}
Commitments were entered into after the tsunami and yet, today, nothing has been done.
Kötelezettségvállalások a cunami után is elhangoztak, mégsem történt máig semmi.
There were forecasts and warnings that there would be a horror tsunami of this kind.
Voltak olyan előrejelzések és figyelmeztetések, amelyek szerint előfordulhat egy ilyen jellegű szörnyű cunami.
What did we do when a tsunami claimed scores of victims?
Mit tettünk, amikor egy cunami számtalan áldozatot követelt?
tsunami (also: tidal wave)
On 11 March the Pacific region, and Japan in particular, was rocked by a devastating earthquake and tsunami.
Március 11-én pusztító földrengés és szökőár sújtotta a csendes-óceániai régiót és Japánt.
The earthquake and the tsunami have caused unimaginable destruction.
A földrengés és a szökőár felfoghatatlan pusztítást végzett.
Well, the worst always happens, the earthquake plus the tsunami, this was, of course, the worst scenario.
Nos, a legrosszabb mindig megtörténik, földrengés és szökőár egyszerre, a legrosszabb eshetőség.

Context sentences for "tsunami" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI was present at the tsunami which hit Sri Lanka and then later Indonesia.
Jelen voltam a Sri Lankát és később Indonéziát ért cunaminál.
EnglishThe package adopted by the European Council will hopefully stem the tide of this financial tsunami.
Az Európai Tanácson elfogadott csomag remélhetőleg gátat szab majd a pénzügyi cunaminak.
EnglishWe must remember the extraordinary strength of the earthquake and of the tsunami.
Nagyon súlyos földrengésről és szökőárról van szó.
EnglishThis makes the catastrophe even bigger than the 2004 Asian tsunami.
A katasztrófa így még a 2004-es ázsiai cunaminál is súlyosabb.
EnglishAt the moment, Europe is being flooded by a tsunami of Islamic immigrants from Barbary, North Africa.
Európát jelenleg elárasztják az észak-afrikai berber területről érkező muszlim bevándorlók.
EnglishOn the other hand, as after the Asian tsunami, we need to draw lessons from what happened.
Másrészt pedig akárcsak az ázsiai cunamit követően, le kell vonnunk a következtetéseket a történtekből.
English. - The nuclear crisis in Japan set into motion a number of ideas that amount to an irrational tsunami.
írásban. - A japán nukleáris válság hatására megindult az elképzelések szökőárja.
EnglishHe could sense the tsunami rolling by above him.
A tengeri növények szemlátomást tőlük teljesen szokatlan módon lengedeztek.
EnglishThe financial tsunami of the last few years has made most young people unemployed or underemployed.
Az elmúlt évek pénzügyi cunamija a legtöbb fiatalt munkanélkülivé vagy alulfoglalkoztatottá tette.
EnglishIt is simply not true that all the problems we are now facing involve a tsunami, something caused by Nature.
Egyszerűen nem igaz, hogy valamennyi, előttünk álló probléma cunamit vált ki, ami természeti jelenség.
EnglishThen last April, me and my crew drove out to Emerald Cove... to catch some major tsunami waves.
Ezután múlt áprilisban én és a srácok kimentünk az Emerald öbölhöz, hogy elkapjunk néhány nagyobb szökőári hullámot.
EnglishGillian and I arrived here last night, she from Streaker and I from the site where Toshio's tsunami ship crashed.
Gilliannal együtt tegnap este érkeztünk, ő a Streakerről, én meg onnan, ahol az az űrhajó lezuhant.
EnglishI read about the recent earthquake in Chile and the tsunami that rippled across the entire Pacific Ocean.
Olvastam a nem sokkal ezelőtti chilei földrengésről és a szökőárról, amely áthaladt az egész Csendes-óceánon.
EnglishIs English a tsunami, washing away other languages?
Az angol egy tsunami, ami elmossa a többi nyelvet?
EnglishShe scared us with the lava man is coming, then the tsunami is coming, but then finally there were flowers and trees, and it was very beautiful.
Azzal, hogy jön a láva ember, aztán a tsunami fog jönni, de aztán végül virágok és fák jöttek és gyönyörű volt az egész.
EnglishI am thinking of the tsunami.
EnglishIt is necessary to reassess the locations of existing nuclear plants, particularly according to the risk of earthquakes and the risk that a tsunami will occur.
Felül kell vizsgálni a meglévő atomerőművek elhelyezkedését, különös tekintettel a földrengés- és szökőárveszélyre.
EnglishThere's a guy in the I.T. department of the City of Honolulu who saw this app and realized that he could use it, not for snow, but to get citizens to adopt tsunami sirens.
Van egy srác Honolulu város informatikai részlegén, aki látta ezt az alkalmazást, és rájött, hogy ő is hasznát venné.
EnglishAnd then from the floor of the House today I hear warnings of an Islamic tsunami that is waiting to come and destroy us all.
És aztán ma ennek a Parlamentnek az emelvényéről egy iszlám cunamira vonatkozó figyelmeztetéseket hallok, amely ránk szabadulhat, hogy elpusztítson valamennyiünket.
EnglishI would like to express my solidarity with the Japanese people following the earthquake and the tsunami that occurred in March in northeast Japan.
A Japán észak-nyugati részében, márciusban bekövetkezett földrengést és szökőárat követően szolidaritásomról kívánom biztosítani a japán népet.