"tube" translation into Hungarian

EN

"tube" in Hungarian

EN tube
volume_up
{noun}

tube (also: barrel, duct, passage, pipe)
volume_up
cső {noun}
The tube plunged directly into the control panel on Inst's chest.
A cső egyenesen Inst mellkasába, az irányítópanelbe vágott.
There was a small curved tube at the bottom that attached to what would soon be the tritium reservoir.
Egy apró, görbe cső kötötte össze az egyelőre üres tríciumtartállyal.
Shaking his headbut delicately, not to loosen the tube in his throatJohn Wolf went on coughing.
John Wolf a fejét rázta - nagyon nem merte, nehogy a cső a torkában meglazuljon.
tube (also: inner tube)

Context sentences for "tube" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishTHE LOWER LEG AND THIGHS ARE CONNECTED BY A TUBE ( 27 ) AND A TENSIONER ( 28 ) .
A lábszárat és a combot egy csővel (27) és egy feszítő elemmel (28) kötik össze.
EnglishOkay, I'm combining high-frequency pulse lasers with resonance tube ultrasonics.
Oké, kombináltam a magasfrekvenciájú pulzuslézert ultrahangos rezonált csővel.
EnglishSomeone abstracted a tube of morphine from Nurse Hopkins's case that evening in June.
Valaki kivett egy fiola morfiumot Hopkins nővér táskájából azon a júniusi estén.
EnglishHe arose and received his morning meal, slotted into the cell by pneumatic tube.
Felkelt, és elfogyasztotta a reggelit, amit pneumatikus csövön juttattak a cellájába.
EnglishThe nasogastric tube was in place, the Sustagen seeping slowly into her body.
A nazogasztrikus szonda a helyén volt, a táplálék lassan szivárgott a testébe.
EnglishPlus, now with YouTube, that connection's not even limited to the room we're in.
Aztán, most, hogy van YouTube, a kapcsolatokat nem korlátolja a szoba, amiben vagyunk.
English- Have them put the torpedo... back in tube seven and start the drill again.
- Rakassa vissza a rakétát... a hetes kilövőállásba és kezdjék újra a gyakorlatot.
EnglishYou see them on YouTube, in dance competitions, film festivals and more.
Ott vannak a YouTube-on és amatőr táncversenyeken, fimfesztiválokon, mindenfelé.
EnglishPittman reached him and eased the prongs for the oxygen tube into Millgate's nostrils.
Pittman közelebb hajolt hozzá, és visszahelyezte az orrába az oxigénvezetéket.
EnglishMcGee held up one glass tube full of spinal fluid and stared at it against the light.
McGee felemelte a gerincfolyadékkal teli lombikot, és elgondolkodva megállapította:
EnglishIt had looked fine when I had made my inspection tour down the access tube.
Frankónak tűnt, mikor az ellenőrző körutamat jártam lent a szervizalagútban.
EnglishThe loosened fingers dropped the tube, which fell with a tinkle to the street below.
Elernyedőő ujjai közül kicsúszott a fiola, és halk csattanással az utca kövére esett.
EnglishHe listened for a minute, then coiled his tube and put it away in his waistband.
Hallgatózott egy darabig, aztán behúzta a csövet, és az öve alá dugta.
EnglishThe tube of air dissipated behind them as the gondola's door irised shut.
Amint az írisszeren záródó ajtó becsukódott mögöttük, a légcsatorna köddé foszlott.
EnglishShe turned considerately away while he fumbled his penis into the cold tube and urinated.
Annie tapintatosan elfordult, míg ő ügyetlenül bedugta hímvesszejét a hideg esőbe.
EnglishWuher contained his trembles, took a deep breath, and found a sterile dropper tube.
Wuher megfékezte remegését, mély lélegzetet vett, aztán kerestett egy steril lopócsövet.
EnglishA swift and completely dreamless sleep - she murmured, reaching for the tube.
Kinyújtotta érte a kezét, és amikor megszólalt, mintha csak hipnotikus álomban beszélne.
EnglishBut there are over 48 hours of video uploaded to YouTube every minute.
Viszont több mint 48 órányi videót töltenek fel a YouTube-ra minden egyes percben.
EnglishThree holes had been drilled a quarterinch down from the tube's open mouth.
Három lyukat fúrtak körülbelül fél centiméterre a tubus nyitott szájától.
EnglishFloyt was still embroiled in his leavetaking, the sound of it echoing down the boarding tube.
Floytot még javában búcsúztatták, az ünneplés hangjai egészen idáig elszűrődtek.