"tuft" translation into Hungarian

EN

"tuft" in Hungarian

EN

tuft {noun}

volume_up
tuft (also: fringe, tassel, thrum)
tuft (also: mop of hair)
tuft (also: tassel)
tuft (also: toupee)
tuft (also: tussock)
All day they had to lie there, with only tufts of grass for cover, the Fascists shooting at them every time they moved.
Egész nap ott kellett feküdniük néhány fűcsomó fedezékében, és valahányszor megmozdultak, a fasiszták tüzeltek rájuk.

Synonyms (English) for "tuft":

tuft
English

Context sentences for "tuft" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe eagle saw its quarry: long-eared, brown-furred, white tuft a marker of despair at its tail.
A sas megpillantotta zsákmányát: hosszúfülű, barnaszőrű, fenekén fehér folt.
EnglishA floor of yellow gravel carpeted its entire extent, unrelieved by a single tuft of herbage.
Az egész völgykatlant apró sárgás kavics borította, és egyetlen szál fű sem nőtt rajta.
EnglishThe third: black glossy-harsh with spikes of strident ocher-yellow, and a scarlet tuft at the center.
A harmadik: koromfekete, okkersárga csíkokkal, a közepén skarlátvörös pamaccsal.
EnglishThe crowns of their heads were bald but for a single tuft on the forehead.
A fejük búbja kopasz, eltekintve egyetlen tincstől épp középen.
EnglishHe wiped his fingers fastidiously upon a tuft of grass, and smiled at Glyneth.
Ujjait beletörölte egy fűcsomóba, és Glynethre mosolygott.
EnglishBeyond, a level plain stretched inland, bearing only the occasional tuft of the same grass.
A kaptató után síkság következett, melyen csupán a már ismert fűféleség csomói nőttek imitt-amott.
EnglishHe sagged back, cushioning his head on a tuft of soft grass.
A férfi hátradőlt, lehajtotta a fejét egy fűcsomóra.
EnglishIn that case I must find a tuft of hay in the barn.
- Ebben az esetben be kell érnem szalmával az istállóban.
EnglishTake a look at this little tuft of capillaries.
Vessünk egy pillantást erre a rengeteg hajszálérre.
EnglishFor that reason, I cannot see a tuft of papyrus by the side of still waters without my soul being imbued with melancholy.
Ezért nem tudok látni egy papiruszbokrot sem az alvó vizek fölött anélkül, hogy lelkemet szomorúság ne fátyolozná el.
EnglishA tuft of feathers was glued to the head.
Egy tollköteg volt a fejére ragasztva.
EnglishShe fingered the small tuft of fur.
EnglishHis narrow face was like a bird's— eyes sharp and bright, nose a hooked beak, mouth a tight line, and beard a small, wispy tuft on his pointed chin.
Keskeny arca olyan volt, mint egy madáré: szeme éles és ragyogó, orra horgas csőr, szája keskeny vonal, szakálla apró, szöszös pamacs hegyes állán.
EnglishWhen they came out on the plain, they saw her -- far and faint, a tuft of white water on the wind, almost invisible in the glare of the Red Bull.
Ahogy leértek a síkságra, megpillantották az egyszarvút: messzi volt és halvány, mint egy szél sodorta csöppnyi fehér vízfátyol, szinte észrevehetetlen a Bika izzásában.
Other dictionary words