EN tug
volume_up
{noun}

tug (also: cut, dash, drag, draught)
tug (also: draw, haul, haulage, pull)
tug (also: pull, driving)
tug (also: hitch, jerk, jolt, pluck)
A savage, surprisingly powerful tug pitched him forward, headlong over the edge of the disc.
Egy durva, meglepően erős rántás hatására előrebukott, s lezuhant a korongról.
We were tugged sharply backward as I resettled my grip around Ned's chest.
Erős rántás húzott hátrafelé, miközben újra átkaroltam Ned mellkasát.
I came up behind Esmerelda and held the lines just behind her little freckled elbows, waiting for the tug.
Esmerelda mögé álltam, és közvetlenül az kis szepls könyöke mögött tartottam a zsinegeket, várva, mikor jön a rántás.
tug (also: pull)
tug (also: trace)
tug
With the gate out of the way, and with the help of two large harbor tugs, John Stennis drove out of the dock and, turn- ing, left Enterprise behind.
Két hatalmas kikötői vontató segítségével a John Stennist kivezették a dokkból, és maga mögött hagyta az Enterprise-t.
tug (also: tugboat)

Synonyms (English) for "tug":

tug

Context sentences for "tug" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBack on the tug Halsey was hacking feverishly at the ropes that secured the raft.
A hátunk mögött, a vontatón Halsey lázasan vagdosta a tutajt rögzítő köteleket.
EnglishTo her surprise, Susan felt a tug of regret that he had released her hand so soon.
- Éppen erről akarok beszélgetni, de először meg kell néznem a többi betegemet.
EnglishThe tug was hove-to now about half a mile to the north of us inside the reefs.
A vontató most tőlünk fél mérföldnyire északra, a sziklaszirtek ívén belül vesztegelt.
English'He'd want a ship or two to be able to say they had seen his tug on the right course.
Szüksége van egy-két hajóra, amelyek találkoztak a vontatójával a helyes útirányban.
EnglishThere was a tug on the rope, and a yell from Hotchkiss, not of warning but of horror.
Erős rántást érzett a kötélen, majd rémült kiáltás harsant Hotchkiss felől.
EnglishAt best we'll only have a few days to spare before Halsey arrives with his tug.
A legjobb esetben is csak néhány napot nyerünk, mielőtt Halsey megérkezik a vontatójával.
EnglishAt the same time, Arky and Stephanie Colucci gave the rope another hard tug.
Ugyanekkor Arky és Stephanie Colucci ismét vadul megrántották a kötelet.
EnglishThere was a distant tug of pain when he moved the fingers of his left hand, but that was all.
Határozott fájdalmat érzett, amikor bal keze ujjait mozgatta, de ez volt minden.
EnglishMcGee felt the bullet tug at his sleeve, but he had been spared a second time.
Újra célzott és lőtt, de most is csak McGee karját súrolta a lövedék.
EnglishI stopped then for the tug's siren was blowing, drowning my voice.
Abba kellett hagynom, mert elbődült a vontató szirénája, és elnyomta a hangomat.
EnglishI just got caught in the middle of this tug-of-war between Dre's label and XXL and...
Csak belecsöppentem ebbe a huzavonába Dre kiadója és az XXL között...
EnglishJilly seemed to be able to tug Shepherd along in a reasonably fast shuffle.
Úgy tűnt, Jilly viszonylag gyorsan be tudja kísérni Shepet a szobába.
EnglishHe felt the tug of such natural beauty, despite his years buried in Trantor.
Már évek óta a Trantor nevezetű kriptában élt, de a természet szépsége még mindig lenyűgözte.
EnglishWhat would it cost to purchase and equip a salvage tug -- £20,000, £30,000?
Mibe kerülhet egy roncsmentő vontatóhajó beszerzése és felszerelése?
EnglishKul gave the leash a tug which sent Visbhume jumping in a ridiculous caper to keep his balance.
Kul erősen megrántotta a pórázt, mire Visbhume csaknem elvesztette az egyensúlyát.
EnglishBelters use them to tug nickel-iron asteroids to where somebody wants the ore.
Az övlakók arra használják őket, hogy vas-nikkel aszteroidákat vontassanak az ércfeldolgozókhoz.
English'I accused him of intending to maroon the tug's crew on the rock,' I answered him.
Megvádoltam, hogy a sziklán akarja hagyni a vontató legénységét.
EnglishAs we pulled away from the tug's side I saw flames leaping through the gaping rent in her side.
Távolodóban láttam a vontató oldalán tátongó repedésből kiszökkenő lángokat.
EnglishAilill felt the line of Power grow taut, exerting a firm but gentle tug against his will.
Ailill érezte, hogy az Erő vonala megfeszül, szelíden, de határozottan irányítja akaratát.
EnglishHeredity interacts with environment to tug us back toward a fixed mean.
Közös jellemzőik összességét akár emberi természetnek" is nevezhetjük.