"tug of war" translation into Hungarian

EN

"tug of war" in Hungarian

EN tug of war
volume_up
{noun}

tug of war
tug of war
We dont have any political tug-of-war down here.
Mifelénk nincs politikai huzakodás.
The tug of war lasted for a few seconds as the neochimp's powerful muscles strained, then the cylinder popped out of his hands.
A huzakodás alig pár másodpercig tartott; a csimp izmai megfeszültek, aztán a henger kiszakadt a kezéből.
We have lost too much time in a tug of war with the Council and the Commission on an obvious issue after the Treaty of Lisbon.
Túl sok időt veszítettünk a Tanáccsal és a Bizottsággal egy nyilvánvaló kérdésben folytatott huzakodás során, a Lisszaboni Szerződést követően.
tug of war
The sex was great, but sleep was often a tug-of-war with pillows and sheets pulled back and forth.
A szex nagyszerű volt, de az alvásból gyakorta párnák és paplanok ide-oda ráncigálásával folytatott kötélhúzás lett.
Mr President, while listening to this debate, I could not help feeling that there is an atmosphere of competition in the Chamber, a kind of tug of war - the old Member States against the new.
A vitát hallgatva az az érzésem támadt, hogy valamiféle versengés folyik itt a Parlamentben, afféle kötélhúzás: régi tagállamok az újak ellen.

Context sentences for "tug of war" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI just got caught in the middle of this tug-of-war between Dre's label and XXL and...
Csak belecsöppentem ebbe a huzavonába Dre kiadója és az XXL között...
EnglishSpengler tossed down his monitoring device and joined the tug of war.
Spengler leszórta a műszereit és csatlakozott a kötélhúzókhoz.
EnglishDavid halfheartedly played tug-of-war with the black Lab, while Patrice watched with a mixture of uneasiness and fascina tion.
David szórakozottan kötélhúzást játszott a labradorral, Patrice pedig nézte őket, és nem tudta, mit gondoljon.
EnglishIt shook its head rapidly from side to side, as it had often done when it and Cathy Sutlin played tug-o'-war with one of its rubber toys.
Gyors ütemben csóválta a fejét, úgy, mint korábban, amikor Cathy Sutlin meg ő ide-oda cibáltak valamilyen gumijátékot.
EnglishIn the tug of war between the Navy and an unknown young man named Horace Derwent, Uncle Sam came off the predictable winner.
A Tengerészet és egy Horace Derwent nevű ismeretlen fiatalember között folyó háborúságból, amint az előrelátható volt, Uncle Sam került ki győztesen.
EnglishHowever, in the current tug-of-war, we should not and must not lose sight of the overarching goal of achieving an efficient and coherent EU external policy.
A jelenlegi küzdelemben azonban nem kellene és nem szabad szem elől tévesztenünk azt a célt, hogy a feladat egy hatékony és koherens európai uniós külpolitika megteremtése.
EnglishPolish shipyard workers should not have to pay the high cost of redundancy in the strange tug-of-war between the European Commission and the present Polish Government.
Nem a lengyel hajógyári munkásoknak kellene elbocsátások formájában hatalmas árat fizetniük az Európai Bizottság és a jelenlegi lengyel kormány közötti furcsa kötélhúzásban.