EN turned
volume_up
{adjective}

turned (also: inverse, converse)
She touched my hand and turned me around and drew me towards her.
- A kezemért nyúlt, megfordított, magához vont.
firm hands with their flashing fingernails turned me and directed me to his private rooms.
A Mester villogó körmű, kemény keze megfordított, és beterelt a lakosztályába.
He turned me now and pushed me towards the stairs.
Megfordított, és a lépcső irányába taszított.
turned
turned
This was plain and unadorned for the most part, but all well and fairly, made: round platters, bowls and dishes of glazed brown clay or turned box-wood, smooth and clean.
Az edény egyszerű volt, javarészt dísztelen, de jó és szép munka: lapos és mély tányérok, tálak, mázas cserépből vagy simára, fényesre esztergált puszpángfából.

Context sentences for "turned" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishNow the elf turned, his eyes flashing beneath the mask that never left his face.
Az elf most megfordult és szemei megvillantak a soha le nem vetett álarc mögött.
EnglishThe rock passed behind the albino's neck, turned sharply and circled his throat.
A kő elsuhant az albínó nyaka mellett, élesen megfordult és megkerülte a nyakát.
EnglishDajeil turned the little tower-model over and over in her hands, frowning at it.
Dajeil körbe-körbe forgatta a toronymakettet a kezében, és a homlokát ráncolta.
EnglishThe boat turned gently into the water-way that ran at right angles to the river.
A csónak óvatosan betért a kikötőbe, mely derékszögben csatlakozott a folyóhoz.
EnglishThe Chief Commissioner turned away as if Hari were of no importance whatsoever.
A főbiztos úgy fordult el, mintha a professzor figyelemre méltatlan senki lenne.
EnglishRonnie and Syd followed them to Waterloo Bridge, then turned back and went home.
Ronnie és Syd követték őket a Waterloo hídig, aztán megfordultak és hazamentek.
EnglishAs soon as the car had turned onto the street, he lifted the phone in his booth.
Amint azonban a kocsi befordult a sarkon, rögtön felemelte a fülkében telefonját.
EnglishOf the quartet she turned out to be perhaps the luckiest in her choice of mates.
Négyük közül minden bizonnyal az ő választása bizonyult a legszerencsésebbnek.
EnglishThe lock spell died with a tiny flash, and she turned the door ring and went in.
A védővarázslat egy villanás kíséretében leoldott, ő pedig belépett a szobába.
EnglishHe turned on Elsa and asked her why the devil she couldn't have held her tongue.
Elsához fordult, és ingerülten megkérdezte, hogy mi az ördögnek kellett fecsegnie.
EnglishThe organ turned black, and the ceiling turned a kind of dirty yellow, said Lyle.
= Az orgona megfeketedett, a mennyezet meg olyan piszkossárga lett mondta Lyle.
EnglishThe red and blue lights were turned off, and after twenty minutes, the cops left.
A kék-piros fényeket lekapcsolták, és húsz perc elteltével a rendőrök elmentek.
EnglishShe turned on the laser printer, and within seconds the Directory was on paper.
Alice bekapcsolta a lézernyomtatót és a maradék másodperceken belül papíron volt.
EnglishWhen he turned back, a small Lavrentian servant, a young male, stood beside him.
Amikor visszanézett, egy alacsony lavrenti szolga, egy fiatal férfi állt mellette.
EnglishMolly's face suddenly hurt her, and she turned away to inspect the soup again.
Molly arca hirtelen lángba borult, és elfordult, hogy újra megkóstolja a levest.
EnglishHe turned and lashed out with one foot, fending off another punch with one arm.
Megfordult, és egyik lábával előre rúgott, karjával pedig kivédte az újabb ütést.
EnglishHe turned in a circle, moved this way and that, trying to get a fix on the flute.
Megfordult, és ide-oda lépett, hogy megpróbálja meg találni a fuvolaszó eredetét.
EnglishI turned and tested the thick snaggle of vine that rose over the plastered brick.
Elfordultam, és meghúzogattam a vakolt téglafalra tapadó vadszőlő sűrű fonadékát.
EnglishI turned away from him, hearing him calling after me, and quietly left the house.
Elfordultam tőle, még hallottam, hogy utánam kiált, de gyorsan kiléptem a házból.
Englishhe said, then turned back to study the picture.
Mondtam, hogy fogjátok már be! mondta nyomatékosan, és visszafordult a képhez.