"turned down" translation into Hungarian

EN

"turned down" in Hungarian

EN turned down
volume_up
{adjective}

turned down (also: turn-down, turned in)
turned down (also: turn-down)
turned down
volume_up
elutasított {adj.}

Similar translations for "turned down" in Hungarian

turned adjective
to turn verb
turn noun
down noun
Hungarian
down adjective
down adverb
to down verb
down! interjection
Hungarian

Context sentences for "turned down" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishGutman turned the bird upside-down and scraped an edge of its base with his knife.
Gutman fejjel lefelé fordította a madarat, és késével megkarcolta a talapzatát.
EnglishHell, one ,resident even offered him the directorship, but Eliot turned it down.
Az egyik elnök még az igazgatóságot is felajánlotta neki, de Eliot visszautasította.
EnglishHe sat down and turned in his swivel chair to flip on his office coffee machine.
- A férfi leült, és az íróasztal székét megperdítve bekapcsolta a kávéfőzőt.
EnglishHis family too have lost a child and their world too has been turned upside down.
Az ő családja is elveszített egy gyermeket, és az ő világuk is fenekestül felfordult.
EnglishShe pulled harder, eyes slitted almost shut, the corners of her mouth turned down.
Keskeny réssé húzta össze szemét, szája széle lefelé görbült, úgy erőlködött tovább.
EnglishSeven of them are exactly the same, and the eighth one is turned upside down.
Hét közülük tökéletesen egyforma, és a nyolcadik fejjel lefelé van fordítva.
EnglishHer dark eyes flashed, and the corners of her bow-like pink mouth turned down.
Furulya sötét szeme megvillant, és íjat formázó, rózsaszín ajka lebiggyedt.
EnglishAnd I did not even need to ask, had the Parliament of Pans turned down her appeal?
Fölösleges is volt kérdeznem, hogy elutasította-e a párizsi parlament a fellebbezést.
EnglishThey walked past the Gardens' walls and turned down the pathway toward Arborlon.
Végigmentek a Kertek fala mellett, és befordultak az arborloni ösvényre.
EnglishHe got back into the car, and backed up, then turned around and headed down the Hill.
Visszaült a kocsiba, tolatni kezdett, majd megfordult, és elindult a dombon lefelé.
EnglishHe turned and set off down the passageway, taking the bold, eager strides of a hero.
Megfordult, és elindult lefelé a járatban, a hősök merész és mohó lépteivel.
EnglishWith a frown he turned down the gas and crossed' the sitting room to open the door.
Bosszúsan elzárta a lángot, és a nappalin át elindult, hogy ajtót nyisson.
EnglishThe Patriarch of Mirischum turned and stumbled back down the stairs, weeping bitterly.
Mirishum pátriárkája megfordult, és keservesen zokogva lebotorkált a lépcsőn.
EnglishDidnt we know the world would be turned upside down by what just happened?
Nem tudtuk talán, hogy a világot fenekestül felforgatja majd az, ami történt?
EnglishOn the screen, Kennessy turned to the cage, down with clinical detachment.
A képernyőn Kennessy a ketrec felé fordult, és tárgyilagosan beszélt tovább.
EnglishAlan got into his car, backed out of the lot, and turned down Main Street.
Alan beült a kocsijába, kifarolt a parkolóból, és rákanyarodott a Fő utcára.
EnglishSomeone might get all het up about the girl, and see red when she turned him down.
Elképzelhető, hogy valaki beleesett a lányba, és a visszautasítástól teljesen bepörgött.
EnglishHis big loose mouth sagged at the ends, looking like a grin turned upside down.
Szája egyik vége lehúzódott, olyan volt, mint egy fordított vigyorgás.
EnglishHowever, we must not allow democracy in Europe to be turned upside down.
Nem hagyhatjuk azonban, hogy az európai demokráciát a feje tetejére állítsák.
EnglishSlowly, languidly, Lestat turned to look down again at the painful sight.
Lestat lassan, bágyadtan megfordult, és ismét letekintett a siralmas alakra.