"turned in" translation into Hungarian

EN

"turned in" in Hungarian

EN turned in
volume_up
{adjective}

turned in (also: turn-down, turned down)
The head lowered and turned slightly to the right.
Az ügynök feje lehajtott és egy kicsit jobbra fordult.
He drank two glasses of water, then stomped back to his bedroom and turned off the light.
Lehajtott két pohár vizet, aztán döngő léptekkel visszament a szobájába, és leoltotta a villanyt.
A kilincs lehajtott a kezem alatt.
turned in
turned in
turned in
He crooked his arms over his head, bent his torso and his knees, and turned round and round as he circled the fire.
Magasba lökte begörbített karjait, hajladozva, megrogyasztott térddel forgolódva kerülgette a tüzet.
turned in
Alan turned in, operating on something which was half hunch and half whim.
Al behajtott a pihenőbe; félig ösztön, félig gyanú vezette.
To the south of town, he turned quickly into a large apartment complex and cruised between the buildings.
A város déli részében sebesen behajtott egy hatalmas területre, ahol csak lakóházak álltak, és az épületek között cirkált.
., a plain white ford van with the license plates temporarily removed eased into Tucker Wheel Estates and turned onto East Street.
Pontban hajnali négykor egy fehér, csukott Ford kisteherautó, átmenetileg rendszámtábla nélkül, behajtott a Tucker Wheel-lakókocsiparkba, és rákanyarodott az East Streetre.

Context sentences for "turned in" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishNow the elf turned, his eyes flashing beneath the mask that never left his face.
Az elf most megfordult és szemei megvillantak a soha le nem vetett álarc mögött.
EnglishThe rock passed behind the albino's neck, turned sharply and circled his throat.
A kő elsuhant az albínó nyaka mellett, élesen megfordult és megkerülte a nyakát.
EnglishDajeil turned the little tower-model over and over in her hands, frowning at it.
Dajeil körbe-körbe forgatta a toronymakettet a kezében, és a homlokát ráncolta.
EnglishThe boat turned gently into the water-way that ran at right angles to the river.
A csónak óvatosan betért a kikötőbe, mely derékszögben csatlakozott a folyóhoz.
EnglishThe Chief Commissioner turned away as if Hari were of no importance whatsoever.
A főbiztos úgy fordult el, mintha a professzor figyelemre méltatlan senki lenne.
EnglishRonnie and Syd followed them to Waterloo Bridge, then turned back and went home.
Ronnie és Syd követték őket a Waterloo hídig, aztán megfordultak és hazamentek.
EnglishAs soon as the car had turned onto the street, he lifted the phone in his booth.
Amint azonban a kocsi befordult a sarkon, rögtön felemelte a fülkében telefonját.
EnglishOf the quartet she turned out to be perhaps the luckiest in her choice of mates.
Négyük közül minden bizonnyal az ő választása bizonyult a legszerencsésebbnek.
EnglishThe lock spell died with a tiny flash, and she turned the door ring and went in.
A védővarázslat egy villanás kíséretében leoldott, ő pedig belépett a szobába.
EnglishHe turned on Elsa and asked her why the devil she couldn't have held her tongue.
Elsához fordult, és ingerülten megkérdezte, hogy mi az ördögnek kellett fecsegnie.
EnglishThe organ turned black, and the ceiling turned a kind of dirty yellow, said Lyle.
= Az orgona megfeketedett, a mennyezet meg olyan piszkossárga lett mondta Lyle.
EnglishThe red and blue lights were turned off, and after twenty minutes, the cops left.
A kék-piros fényeket lekapcsolták, és húsz perc elteltével a rendőrök elmentek.
EnglishShe turned on the laser printer, and within seconds the Directory was on paper.
Alice bekapcsolta a lézernyomtatót és a maradék másodperceken belül papíron volt.
EnglishWhen he turned back, a small Lavrentian servant, a young male, stood beside him.
Amikor visszanézett, egy alacsony lavrenti szolga, egy fiatal férfi állt mellette.
EnglishMolly's face suddenly hurt her, and she turned away to inspect the soup again.
Molly arca hirtelen lángba borult, és elfordult, hogy újra megkóstolja a levest.
EnglishHe turned and lashed out with one foot, fending off another punch with one arm.
Megfordult, és egyik lábával előre rúgott, karjával pedig kivédte az újabb ütést.
EnglishHe turned in a circle, moved this way and that, trying to get a fix on the flute.
Megfordult, és ide-oda lépett, hogy megpróbálja meg találni a fuvolaszó eredetét.
EnglishI turned and tested the thick snaggle of vine that rose over the plastered brick.
Elfordultam, és meghúzogattam a vakolt téglafalra tapadó vadszőlő sűrű fonadékát.
EnglishI turned away from him, hearing him calling after me, and quietly left the house.
Elfordultam tőle, még hallottam, hogy utánam kiált, de gyorsan kiléptem a házból.
Englishhe said, then turned back to study the picture.
Mondtam, hogy fogjátok már be! mondta nyomatékosan, és visszafordult a képhez.