"twinkle" translation into Hungarian

EN

"twinkle" in Hungarian

EN twinkle
volume_up
{noun}

twinkle (also: cast, eye, look, blink)
twinkle (also: blink, flutter)
He wanted a way to make stellar photographs that didn't suffer from 'twinkling.'
Valamilyen megoldást keresett, hogy olyan fényképeket készítsen a csillagokról, ahol nem jelentkezik a pislogás.
twinkle (also: glint, glisten, sparkle, glitter)
A huncut csillogás most még jobban látszott a szemében.
Sir Nigels face was still wreathed in good humor, but some of the twinkle had faded from his eyes.
Sir Nigel arca még mindig derűs volt, ám a csillogás kissé csökkent a tekintetében.
Yeah, Hallorann thought, she'd been a goof-off and a sloven and the other girls had resented her, but Delores had had that little twinkle.
Igen, gondolta Hallorann, lusta, slampos, a többi lány se szerette, de Deloresben megvolt az a kis csillogás.
twinkle
twinkle
Pedig egy szemvillanás alatt megértettem.

Synonyms (English) for "twinkle":

twinkle

Context sentences for "twinkle" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishKarli the robodog was by Twinkle's side, the plastic bones shaking under her fur.
Karli robokutya Csillám mellett ült, műanyag csontjai rázkódtak a bundája alatt.
EnglishThere was a faint twinkle in his eye, and Lord Caterham looked at him reproachfully.
Caterham lord szeme megrebbent, és szemrehányó pillantást vetett az orvosra.
EnglishThere was a twinkle in the eyes of Greathouse, and he was imitating birdcalls with his pipe.
Greathouse szeme pajkosan villogott, és madárcsicsergést utánzott a pipájával.
EnglishI pulled away from that vicious face, looking for the Beetle and Mandy, and Twinkle and Karli.
Elhúzódtam a gonosz arctól, Bogarat és Mandyt kerestem, meg Csillámot és Karlit.
EnglishTwinkle was crying from above, but I was down on the first landing now, carrying the weight.
Fönt Csillám még sírt, de én már az első lépcsőfordulón jártam, cipeltem a terhet.
EnglishTwinkle comes up close to me, fingers tight on Karli's collar, pulling her back from the urge.
Csillám odajött hozzám, erősen markolta Karli nyakörvét, hogy visszatartsa.
EnglishNot so many as you might think, mademoiselle, said Poirot with a twinkle.
Nem annyit, amennyit gondolna, Mademoiselle villant rá Poirot szeme.
EnglishAll the people that you now ring up on the telephone, said Miss Blacklock with a twinkle.
Azoknak, akiknek te most állandóan telefonálgatsz lelelte Miss Blacklock, hunyorítva egyet.
EnglishTwinkle was coming towards me and the fat partner, her tiny fingers bunched into fists.
Csillám felém és a dagadt felé ugrott, apró ujjait ökölbe szorítva.
EnglishI made a struggling move, under the digging weight of the Thing, but Twinkle beat me to it.
Próbáltam cselekedni, Izé súlya alatt görnyedve, de Csillám megelőzött.
EnglishI was down flat on the floor by now, the Thing cushioning me, Twinkle alongside, and Karli.
A padlón feküdtem, Izé tompította az esést, mellettem Csillám és Karli.
EnglishHe'll be a spook, like his father and grandfather, Ding observed with a twinkle.
- Kém lesz, mint az apja és a nagyapja - kacsintott rá Ding.
EnglishTwinkle was sitting on the couch, supercool, chewing on a Choc-U-Fat.
Csillám a pamlagon ült, halál nyugodtan, és egy Cso-Ki-Dagadot rágott.
Englishsays the Twinkle, slamming the booth door on the sucker.
Kapd be a létrát, vesztes! csapja rá az ajtót a köcsögre Csillám.
EnglishTwinkle screamed like a wounded child, like Cinders in a climax love scene.
Csillám meg sikoltott, akár egy sebesült gyerek, akár Cinders a szerelmes jelenetek csúcspontján.
Englishwhispered Twinkle, but the dog wasn't taking it too well.
Marad! suttogta neki Csillám, de a kutyának nem nagyon akaródzott maradni.
EnglishPoirot had agreedI am afraid with somewhat of a twinkle in his eye.
Poirot beleegyezett, noha attól tartok, kissé gúnyosan sandított rám.
English'Send him here, mother' - the twinkle returned to Kim's eye for a flash - 'and I will try.'
- Küldd ide, anyám - szólt Kim, mialatt szemébe egy pillanatra visszatért a hamiskás tekintet.
EnglishTwinkle was clutching at my legs, trying to stop rne, crying out, Scribble!
Csillám a földön fekve a lábamat fogta, próbált megállítani.
EnglishTwinkle put an old school exercise book down on the table, and then reached for the birthday card.
Csillám egy régi iskolai füzetet tett az asztalra, majd a születésnapi kártyáért nyúlt.