"under the surface" translation into Hungarian

EN

"under the surface" in Hungarian

See the example sentences for the use of "under the surface" in context.

Context sentences for "under the surface" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThere was a forlorn appeal in her hoarse voice, under its surface bravery.
Rekedtes hangjában a felszíni bátorság alatt reménykedő sóvárgás bujkált.
EnglishYet, under that surface professionalism, deep down, she sensed that he was attracted to her.
Azonban a szakmaiság felszíne alatt mélyen Laura érzékelte, hogy a férfi vonzódik hozzá.
EnglishTitanic peat abounds by the Winston Sea, only two feet under the surface soil.
A Winston-tenger vidéke bővelkedik titáni tőzegben, alig hatvan centiméterrel a felszíni talajréteg alatt.
EnglishBut would he curse and threaten, maybe throw things, or simply boil under the surface?
De vajon ezúttal szitkozódik és fenyegetőzik-e, netán tárgyakat vág a földhöz, vagy csak szimplán fortyog a felszín alatt?
EnglishIt's been bubbling under the surface... for a long time now.
Már régóta ott bugyogott... a felszín alatt.
EnglishThey had not come to town to spend time with Stick, and their irritation was just under the surface.
Nem azért jöttek be a városba, hogy Stickkel csevegjenek, és szemmel láthatóan nem örültek neki, hogy kiszúrta ókét.
EnglishUnder the surface is the threat of a growing climate crisis which, in the long term, is the greatest challenge we face.
A felszín alatt fenyeget a fokozódó éghajlatváltozás, amely hosszú távon a legnagyobb kihívás számunkra.
EnglishThe surface turbulence confused the wake-following software and the torpedo began its programmed circular search pattern, just under the surface.
A program keresőmintába kezdett a felszín alatt, és a harmadik kanyar után a hangradarja jelet fogott.
EnglishAnd we have arrived at the conclusion that these jets may be erupting from pockets of liquid water under the surface of Enceladus.
Arra a következtetésre jutottunk, hogy ezek a sugarak valószínűleg az Enceladus felszín alatti víztározóiból lövellnek ki.
EnglishThe recent shooting of Perence Shiri, one of Mugabe's henchmen, hints at the anger bubbling under Zimbabwe's surface.
Nem sokkal ezelőtt lelőtték Perence Shirit, Mugabe egyik csatlósát; ez az eset is mutatja, hogy Zimbabwéban egyre gyűlik a nép haragja.
English'You better stop talkin trash and start makin sense, my friend,' Stark said, but Thad could sense bewilderment and some rough fear just under the surface of that voice.
Jobb, ha abbahagyod az ostoba locsogást, és megpróbálod értelmesen megfogalmazni, amit mondani akarsz, barátom mondta Komor.
EnglishHard to imagine all this covered with snow and blood, and Michael Curry floating under the surface of the water, face bleeding and bruised, heart stopped.
Nehéz elképzelni, hogy itt mindent véres hó takart, és a víztükör alatt lebegett véresre vert arccal Michael Curry, akinek megállt a szíve.
EnglishWhen I look at Baghdad and Alexandria, however, I see that they are merely gross expressions of a life that exists under the surface in many countries.
Mégis, ha megnézem a bagdadi és alexandriai helyzetet, úgy látom, hogy ezek csak a durva megnyilvánulásai egy olyan életnek, amely a felszín alatt sok országban jelen van.
EnglishWith most of its stern blown apart, Yingkou slipped under the surface in less than two minutes-about as long as it took the last of the burning debris of Trick Zero-One to hit the water.
A tat nagy része leszakadt, és a Jingkou alig két perc alatt elmerült; nagyjából ugyanekkor csapódtak a tengerbe a lezuhant Trick Nulla-Egyes utolsó égő darabjai.
EnglishHe couldn't be sure, but swimming under the surface, resisting the weight of his sodden clothes, struggling toward the middle of the river, he thought he heard a bullet strike the water.
Maga sem volt benne biztos, de mintha a folyóba csapódó lövedék hangját hallotta volna, amikor átázott ruhájában nehézkesen evickélve úszott a víz alatt egyre beljebb.

Other dictionary words

English
  • under the surface

Search for more words in the Arabic-English dictionary.