"under the table" translation into Hungarian

EN

"under the table" in Hungarian

See the example sentences for the use of "under the table" in context.

Similar translations for "under the table" in Hungarian

under preposition
Hungarian
table noun
to table verb

Context sentences for "under the table" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Englishone asks as he pulls a chair from under the table and sits down.
Leülhetünk? kérdi az egyikük, miközben kihúz egy széket az asztal alól, és ráül.
EnglishI reach under the table, pull out the manual and walk to the witness stand.
Az asztal alá nyúlok, előhúzom a kézikönyvet, és odasétálok a tanúk padjához.
EnglishHe didn't know some bigfoot under the table had kicked the wrong briefcase.
Mi több, még azt sem tudta, hogy valamelyik elefántpatájú kollégája a táskába rúgott.
EnglishOur battles consist of under-the-table negotiations, not blasters and detonators.
A mi harcaink a tárgyalóasztaloknál folynak, nem a sugárágyúk szintjén.
EnglishAt the other end, a man straightened from under a table and ducked out the back.
Az építmény túlsó végében egy férfi emelkedett föl az asztal alól és kiugrott a hátsó ajtón.
EnglishJonesy kicks his shin so hard under the table that Beav almost tumbles over backward.
Jonesy olyan keményen sípcsonton rúgja az asztal alatt, hogy Beaver majdnem hanyatt esik.
EnglishDavid kicked at Little Billy under the table, missed, and got a chair leg instead.
David Kicsi Bill felé rúgott az asztal alatt, de elvétette, és egy széklábat talált el helyette.
EnglishDesdemona asked, letting the feather's yellow glints shine under the table lamp.
A toll sárgája élesebben ragyogott az asztali lámpa fényében.
EnglishHan raised an eyebrow skeptically, and clasped her hand under the table.
Han szkeptikusan összevonta a szemöldökét, Leia pedig megszorította a férje kezét az asztal alatt.
English'Why don't you keep our old friend here drinking until he falls under the table?'
Addig itasd az öreget, amíg be nem esik az asztal alá!
EnglishShe crossed her legs under the table and, in doing so, her foot came briefly into contact with Sorak's leg.
Keresztbe vetette a lábát az asztal alatt, így egy kicsit hozzáért Sorak lábához.
EnglishA heavily marked score sheet was on the floor under the table, abandoned.
A pontszámokat egy lapra írták, ami az asztal alatt hevert.
EnglishJimmy Hull likes it under the table, large sacks of it in unmarked bills.
Jimmy Hull azt szereti, ha zsákban tolják az asztala alá.
EnglishHe wanted to duck under the table, but he whirled to see a human sitting at a booth.
Het legszívesebben az asztal alá bújt volna, de inkább megfordult, és egy embert látott az egyik bokszban.
EnglishYou might just want to drop down under the table now, he told his guest in a quite matter-of-fact voice.
Jobb lesz, ha most bebújik az asztal alá mondta vendégének tárgyilagosan.
EnglishIt must feel very lonely, Krysta said, her foot touching his under the table.
- Nagyon magányosnak érezheted magad - sajnálkozott a nő, s közben lábával hozzáért a fiúéhoz az asztal alatt.
EnglishGrantham was quite proud, and swung his feet under the table like a kid on a pier.
Grantham ugyancsak büszke volt magára, és úgy dobta fel a lábát az asztalra, mint egy kölyök az ablakpárkányra.
EnglishThen very slowly he moved out from under the table and stood up.
Aztán rém lassan kihúzta a lábát az asztal alól, és fölállt.
EnglishAgainst his better judgment, Het Nkik passed his blaster surreptitiously under the table so the Ranat could look at it.
Kezében a talizmánnal, ölében a fegyverrel ismét feltámadt benne a bosszúvágy.
EnglishGoa saw the blaster coming out of Solo's holster under the table.
Goa látta, hogy az asztal alatt előkerül Solo lézere.

Other dictionary words

English
  • under the table

Search for more words in the English-Spanish dictionary.