"under the umbrella" translation into Hungarian

EN

"under the umbrella" in Hungarian

See the example sentences for the use of "under the umbrella" in context.

Similar translations for "under the umbrella" in Hungarian

under preposition
Hungarian
umbrella noun
Hungarian

Context sentences for "under the umbrella" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe plants came under the umbrella of the International Security Services Board.
A gyárak a Nemzetközi Titkosszolgálati Tanács koordinálásával működtek.
EnglishIn Vienna, we have an international meeting, under the umbrella of the United Nations.
Bécsben nemzetközi ülést rendezünk az Egyesült Nemzetek égisze alatt.
EnglishIt was better because a compromise was reached, once again under the umbrella of the United Nations.
Jobban sikerült, mert létrejött egyfajta kompromisszum az Egyesült Nemzetek égisze alatt.
EnglishLunch was steak and beer at a sidewalk cafe, under an umbrella, so they could watch the foot traffic.
Borjúsültet ettek, és sört ittak egy vendéglő teraszán, a napernyő alatt ülve, közben a járókelőket nézegették.
EnglishThat, in turn, is only possible in collaboration with the European Social Fund, under the umbrella of cohesion policy.
Ez viszont csak az Európai Szociális Alappal együttműködve, a kohéziós politika égisze alatt lehetséges.
EnglishAlongside the urban dimension, the development of rural areas under the umbrella of regional policy is particularly important.
A városi dimenzió mellett a vidéki térségek regionális politika égisze alatti fejlődése különösen fontos.
EnglishWe are obliged to the Commissioner for the initiatives she has developed under the umbrella of 'Black Sea Synergy'.
Lekötelezettek vagyunk a biztosnak az általa a "fekete-tengeri szinergia” ernyője alatt kidolgozott kezdeményezésekért.
EnglishMr President, in 2008, several new regional initiatives were launched under the umbrella of the European Neighbourhood Policy.
Elnök úr, 2008-ban több új, regionális kezdeményezést indítottunk el az európai szomszédságpolitika égisze alatt.
EnglishIt is a far reaching programme which covers several areas falling under the umbrella of justice, freedom and security.
Széles körű programról van szó, amely számos, a jogérvényesülés, a szabadság és a biztonság körébe tartozó területet lefed.
EnglishBy law, he was solidly under the umbrella, leaky as it was, of Great Benefit when his body became afflicted with this terrible disease.
A törvény betűje szerint a Great Benefit kliense volt, amikor a szörnyűséges betegség megtámadta a szervezetét.
EnglishAgain the meal was served under the umbrella.
EnglishBy bringing the instruments of development work and security under one umbrella the EU could step up dialogue with Iraqi society.
Ha a fejlesztési eszközöket és a biztonságot sikerül egy fedél alá hozni, akkor az EU párbeszédet teremthet az iraki néppel.
EnglishSuch is the framework of the recovery plan that the Commission will present on 26 November under the umbrella of the Lisbon Strategy.
Ilyen a fellendülés tervének kerete is, amelyet a Bizottság november 26-án fog bemutatni a lisszaboni stratégia égisze alatt.
EnglishHere it was, the middle of the night, she was standing outside in the pouring rain, under an umbrella, in her pajamas, barefoot, while her house was in flames.
Ott állt az éjszaka közepén, a zuhogó esőben, egy esernyő alatt, pizsamában, mezítláb, miközben a háza lángokban állt.
EnglishThat often excludes other types of action that do not come under the umbrella of PDA but that are, even so, essential to the Union's foreign policy.
Ez sok esetben kizár olyan egyéb típusú fellépéseket, amelyek nem tartoznak a PDA körébe, azonban mégis kulcsfontosságúak az EU külpolitikája szempontjából.
EnglishThis will enable consumers to enjoy better protection under the umbrella of European contract law, and better security when they make cross-border transfers.
Az európai szerződési jog keretében a fogyasztók magasabb szintű védelmet élveznének, és biztonságosabban hajthatnának végre határokon átnyúló ügyleteket.
EnglishThey ran a quick clip of the mourners leaving the chapel that morning in New Orleans, and had a second or two of Roy Foltrigg talking to a reporter under an umbrella.
Majd gyors képek követték egymást: a gyászolók elhagyják a New Orleans-i kápolnát azon a bizonyos reggelen, Roy Foltrigg nyilatkozik egy esernyő alól.
EnglishFor their part, companies - SMEs in particular - will find it easier and less costly to conclude contracts under the umbrella of a common body of EU contract law.
A vállalatok - különösen a kkv-k - pedig egyszerűbben és kevesebb költséggel köthetnek szerződéseket egy egységes uniós szerződési jogi szöveg hatálya alatt.
EnglishAll this will be considered in the evaluation and it will be under the umbrella of the internal security strategy that we will put forward to you within a short time.
Az értékelés során mindezt mérlegelni fogjuk, és a belső biztonsági stratégia összefüggésében tesszük ezt, amelyet rövid időn belül beterjesztünk önök elé.
English. - Madam President, whilst I rise under the umbrella of the ECR Group, my comments are entirely based upon my personal convictions.
az ECR képviselőcsoport nevében. - Elnök asszony! Bár az ECR képviselőcsoport nevében szólalok fel, észrevételeim teljes mértékben személyes meggyőződésemen alapulnak.

Other dictionary words

English
  • under the umbrella

Moreover, bab.la provides the Thai-English dictionary for more translations.