"under these circumstances" translation into Hungarian

EN

"under these circumstances" in Hungarian

See the example sentences for the use of "under these circumstances" in context.

Similar translations for "under these circumstances" in Hungarian

under preposition
Hungarian
these pronoun
Hungarian
circumstances noun

Context sentences for "under these circumstances" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishCaring for children and elderly parents remains a duty under all circumstances.
A gyermekek és az idős szülők ellátása minden körülmények között kötelesség lesz.
EnglishIt may have, if the move took place under traumatic circumstances, Edmonds said.
Lehetséges, amennyiben traumatikus körülmények között zajlott mondta Edmonds.
EnglishIt may depend on education and experience, but under no circumstances on gender.
Az függhet a képzettségtől és a tapasztalattól, de semmi esetre sem a nemtől.
EnglishEven no comment would have been a substantive comment under these circumstances.
Ilyen körülmények között az is fontos megjegyzés lehet, ha nem fűz hozzá kommentárt.
EnglishOf course you wouldn't allow your son up in the attic under any circumstances.
Természetesen a padlásra semmilyen körülmények között sem engedné fel a fiát.
EnglishCharlie's and Brookida's discovery, under normal circumstances, would be exciting.
Charlie és Brukida felfedezése rendes körülmények között izgalmas lett volna.
EnglishUnder such circumstances, how can one fail to understand why riots have taken place?
Ilyen körülmények között hogyan is ne lenne érthető, hogy zavargások törtek ki?
EnglishIt would appear that, under these circumstances, consumer choice is limited.
Úgy tűnik, mintha ebben a helyzetben a fogyasztók döntései korlátozva lennének.
EnglishUnder no circumstances may an expulsion decision be taken on economic grounds.
A kiutasítási határozat alapjául semmilyen esetben sem szolgálhatnak gazdasági okok.
EnglishI remember thinking that it hardly seemed fair of her under the circumstances.
Emlékszem, arra gondoltam, hogy az adott helyzetben ez nem valami szép tőle.
English'Under those circumstances, a certain amount of caution seems to be in order.'
Ilyen körülmények között semmi rendkívüli nincs egy kis elővigyázatosságban.
EnglishLet me reiterate that we cannot permit that to happen under any circumstances.
Hadd ismételjem meg, ezt semmilyen körülmények között nem engedhetjük meg magunknak.
EnglishWhat is the law on matters of substance under these circumstances?' he asked.
Mit mond az egyházi törvény a fontos szavazásokról jelen körülmények között?
EnglishUnder no circumstances, Commissioner, should any other response be allowed.
Biztos úr, semmilyen körülmények között nem engedhetünk meg bármilyen más választ.
EnglishHe even extended his visit by one day, a move that is rare under normal circumstances.
Még meg is hosszabbította a látogatását egy nappal, ami szokatlannak mondható.
EnglishHe would never under normal circumstances have said anything so unkind about her.
Rendes körülmények között sose beszélt volna ilyen kíméletlenül anyámról.
EnglishObsessive policing of the borders under these circumstances will not solve the problem.
Ilyen körülmények között a határok megszállott őrizete nem oldja meg a problémát.
EnglishAll of this is important, and we should not, under any circumstances, lose sight of it.
Mindez fontos, és semmilyen körülmények között nem hagyhatjuk figyelmen kívül.
EnglishFirstly, there must be no revision, however small, under any circumstances.
Először is, semmilyen körülmények között ne legyen semmiféle felülvizsgálat.
EnglishHowever, this must not, under any circumstances, be the last step that we take.
Azonban semmilyen körülmények között nem állhatunk meg ennél a lépésnél.

Other dictionary words

English
  • under these circumstances

Search for more words in the Esperanto-English dictionary.