"under threat" translation into Hungarian

EN

"under threat" in Hungarian

See the example sentences for the use of "under threat" in context.

Similar translations for "under threat" in Hungarian

under preposition
Hungarian
threat noun
Hungarian
to threat verb
Hungarian

Context sentences for "under threat" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishUnfortunately, it seems that your motto is under threat from national authorities.
Sajnos úgy tűnik, hogy az Önök jelmondatát veszélyeztetik a nemzeti hatóságok.
EnglishIn addition to the human suffering, Madagascar's biodiversity is under threat.
Madagaszkáron az emberek szenvedései mellett a biodiverzitást is veszély fenyegeti.
EnglishThe problem these islands face is that they are under threat from rising water levels.
A szigetek számára az a probléma, hogy a növekvő tengerszint veszélyezteti őket.
EnglishThe Treaty is now under serious threat and this is partly also your responsibility.
A Szerződést most komoly veszély fenyegeti, és ez részben az Ön felelőssége.
EnglishUnfortunately, at present in Venezuela, the public and their businesses are under threat.
Venezuelában sajnos jelenleg az emberek és a vállalkozások fenyegetésben élnek.
EnglishPetyr, you are being ordered under threat of excommunication: Return to us at once.
Petyr, a kiátkozás terhe alatt parancsoljuk: azonnal térj vissza hozzánk!
English(DE) Madam President, Japan is still under threat of nuclear meltdown.
(DE) Elnök asszony, Japánban még mindig fenyeget a nukleáris olvadás veszélye.
EnglishThat would put the stability of our own economy and our own financial markets under threat.
A túlszabályozottság a saját gazdaságunk és pénzügyi piacaink stabilitását fenyegetné.
EnglishAt present, a thousand posts must be under threat before a company can apply.
Jelenleg ezer állásnak kell veszélyben lennie ahhoz, hogy egy vállalat az Alaphoz fordulhasson.
EnglishIncreasing numbers of fish species in the Baltic Sea are under immediate threat.
Egyre több balti-tengeri halfajtát azonnali veszély fenyeget.
EnglishYes, the entire country lay under the threat of some seismic or volcanic disaster.
Érthető, hogy a környék lakói nem nyugodtak meg, és földrengéstől vagy vulkánkitöréstől rettegtek.
EnglishWhat is the Council doing to protect this minority, whose existence is under threat?
Mit tesz a Tanács ezen létében fenyegetett kisebbség védelmére?
EnglishWorkers attached to international humanitarian organisations are under increasing threat.
A nemzetközi humanitárius szervezetekhez tartozó dolgozókat egyre nagyobb veszély fenyegeti.
EnglishThis freedom would now be under serious threat, which cannot and must not happen.
Ezt a szabadságot most komoly veszély fenyegetheti, ami nem történhet meg, és nem szabad megtörténnie.
EnglishHowever, currently, these are all under serious threat with the present regime.
Azonban a jelenlegi rezsim komolyan veszélyezteti ezeket.
EnglishTheir life would be under threat and their family would have to turn them in to the police.
Veszélybe kerülne a saját élete, családjának pedig feljelentést kellene tennie a rendőrségen.
EnglishThey will also determine the fate of real jobs that are under threat.
Ezek fogják meghatározni a veszélyeztetett valós állások sorsát is.
EnglishThe existence of thousands of farmers is currently under threat.
Jelenleg több ezer mezőgazdasági termelő fennmaradása forog veszélyben.
EnglishOur climate is under threat from both our use of and our dependence on fossil fuels.
Éghajlatunkat egyszerre veszélyezteti az, hogy fosszilis üzemanyagokat használunk, és hogy függünk tőlük.
EnglishTheir ability to be competitive will be severely reduced and they will rapidly come under threat of closure.
Jelentősen romlani fog a versenyképességük, és hamarosan bezárhatják a boltot.

Other dictionary words

English
  • under threat

Have a look at the English-Chinese dictionary by bab.la.