"under threat from" translation into Hungarian

EN

"under threat from" in Hungarian

See the example sentences for the use of "under threat from" in context.

Similar translations for "under threat from" in Hungarian

under preposition
Hungarian
threat noun
Hungarian
to threat verb
Hungarian
from preposition
Hungarian

Context sentences for "under threat from" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishUnfortunately, it seems that your motto is under threat from national authorities.
Sajnos úgy tűnik, hogy az Önök jelmondatát veszélyeztetik a nemzeti hatóságok.
EnglishThe problem these islands face is that they are under threat from rising water levels.
A szigetek számára az a probléma, hogy a növekvő tengerszint veszélyezteti őket.
EnglishOur climate is under threat from both our use of and our dependence on fossil fuels.
Éghajlatunkat egyszerre veszélyezteti az, hogy fosszilis üzemanyagokat használunk, és hogy függünk tőlük.
EnglishFreedom of the media is also universal and important when it is under threat from Left-wing governments.
A média szabadsága akkor is egyetemes és fontos, amikor azt a baloldali kormányok veszélyeztetik.
English(SK) Slovakia is under threat from the construction of a mega-casino misleadingly called the Metropolis.
(SK) Szlovákiát a megtévesztés szándékával Metropolisnak nevezett megakaszinó megépítésének veszélye fenyegeti.
EnglishThe European social model that we are rightly proud of is under attack and seriously under threat from profiteers.
A nyerészkedők támadják és komolyan fenyegetik azt az európai szociális modellt, amelyre olyan büszkék vagyunk.
EnglishBulgaria, which is on the fringes of the EU, is often under threat from the import of dangerous or potentially dangerous counterfeit goods.
Az EU peremén lévő Bulgáriát gyakran fenyegeti a veszélyes és valószínűleg hamisított áruk importja.
EnglishThese camps are permanently under threat from bandits and marauding gangs but also from the Janjaweed militia from Sudan.
A táborokat folyamatosan banditák és fosztogató bandák fenyegetik, de épp ilyen veszélyt jelent rájuk nézve a szudáni Janjaweed milícia is.
EnglishIn light of the Madrid and London bombings in 2004 and 2005 respectively, it is clear that we are under threat from similar attacks on the EU.
A 2004-es és 2005-ös madridi és londoni robbantásokra tekintettel nyilvánvaló, hogy bennünket az EU-ban is hasonló támadások fenyegetnek.
EnglishBanana cultivation, in particular, is under threat from the gradual opening up of markets to third countries, but so are wine and milk production.
Különösen a banántermesztés került veszélybe a harmadik országokkal szembeni fokozatos piaci nyitás miatt, de a bor- és tejtermelés nemkülönben.
EnglishThe EU must make EUR 7.2 billion available and undertake to use it for countries which are the most underdeveloped and most under threat from climate change.
Az EU-nak biztosítania kell a 7,2 milliárd eurót és hozzá kell látnia, hogy azt a legelmaradottabb és az éghajlatváltozás veszélyének leginkább kitett országokra használja fel.

Other dictionary words

English
  • under threat from

Do you want to translate into other languages? Have a look at our English-Hungarian dictionary.