"under water" translation into Hungarian

EN

"under water" in Hungarian

See the example sentences for the use of "under water" in context.

Context sentences for "under water" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishDana carefully stuck her wrist under the stream of water, checking its temperature.
Dana óvatosan a vízsugár alá tartotta a kézfejét, hogy ellenőrizze a hőmérsékletét.
EnglishThe problem these islands face is that they are under threat from rising water levels.
A szigetek számára az a probléma, hogy a növekvő tengerszint veszélyezteti őket.
EnglishHe might have been transported to deep space or under water, he thought.
Mintha egyből az űrbe repítették volna, gondolta, vagy a tenger fenekén lenne.
EnglishThe steel sledge struck the wall with the blunt concussion of stones struck under water.
Az acélkalapács tompa rázkódással püfölte a követ, mintha víz alatt dolgozna.
EnglishThe ship heeled, rolled over, was utterly buried under the weight of water.
A hajó oldalra dőlt, felbillent, a víz súlya teljesen maga alá temette.
EnglishThey lie in all the pools, pale faces, deep deep under the dark water.
Minden pocsolyában ők nyugosznak, sápadt arcok, mélységes mélyen a fekete víz alatt.
EnglishCyanide also qualifies as a main pollutant under the Water Framework Directive (WFD).
A vízügyi keretirányelv alapján a cianid fő szennyező anyagnak minősül.
EnglishYou probably think that's cruel, but there's been a lot of water under the bridge since Prom Night.
Talán Önök ezt kegyetlennek tartják, de a báli este óta jó sok idő eltelt.
EnglishMaybe our two subs collided under the water and maybe we have some excitable people on Saipan.
Lehet, hogy az a két tengeralattjáró összeütközött, és Saipanon van egy-két ideges emberünk.
EnglishShe opened her eyes, gasping for breath, and realized that she was only under the sound of water.
Kinyitotta a szemét, levegő után kapkodott, aztán rájött, hogy csak a víz hangját hallja.
EnglishMy father-nothing to be ashamed of; water under the bridge-worked for the Okhrana.
Az apám, nem szégyen az ma már, az Ohranánál dolgozott.
EnglishShe stood up and went to the sink to run the wound under cold water.
Felállt, odament a mosdóhoz, és a hideg víz alá tartotta a sebet.
EnglishI'd thought it must be under the water, but there was no head it all.
Azt hittem, a víz alatt lesz, de nem volt ott semmiféle fej.
EnglishThere is an incredible resource of fresh water located under the bed of the Danube.
A Duna medre alatt hatalmas édesvízkincs található.
EnglishI spent my first thirty years under water, but not on the Reef.
Az első harminc évemet víz alatt töltöttem, de nem itt a Gátnál.
EnglishOnce under the water, the remote-control detonator would be safe.
Ha egyszer már víz alá került, a távirányító biztonságban van.
EnglishRemove the glass tube (5.2.3) and cool the flask (5.2.1) to room temperature under the water tap.
Vegyük le az üvegcsövet (5.2.3.) és vízcsap alatt hűtsük le a lombikot (5.2.1.) szobahőmérsékletre.
EnglishThere is a very thin layer of highly saline water under the sandy topsoil.
A homok alatt egy vékony sósvíz-réteg található.
EnglishAnother wave fell atop him, plunging him far under water.
Egy másik hullám egyenesen nekirontott, mélyen a víz alá nyomta.
EnglishThe ship's keel might survive, only because it's under water.
A hajógerinc túlélheti, de csak azért, mert víz alatt van.

Other dictionary words

English
  • under water

Moreover, bab.la provides the English-Romanian dictionary for more translations.