"under way" translation into Hungarian

EN

"under way" in Hungarian

EN under way
volume_up
{adverb}

under way
The wire is under way;'Argrow said as they settled into his suite.
A pénz úton van közölte Argrow, miután mindhárman leültek.
under way
So, there are various important initiatives under way in relation to immigration.
Tehát több fontos kezdeményezés is folyamatban van a bevándorlás kapcsán.
The economic recovery is under way in Europe.
. - (RO) A gazdasági fellendülés folyamatban van Európában.
The study is under way and the Commission is examining the second interim report.
A tanulmány elkészítése folyamatban van, és a Bizottság vizsgálja a második időközi jelentést.

Similar translations for "under way" in Hungarian

under preposition
Hungarian
way noun

Context sentences for "under way" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHere Commission work has been under way since the start of the crisis a year ago.
Ezzel összhangban munkálkodik a Bizottság már múlt évtől, a válság kezdete óta.
EnglishA debate is currently under way in the European Parliament on financial scrutiny.
Az Európai Parlamentben jelenleg folyik a pénzügyi biztonságról szóló vita.
EnglishThe nuke hunt was under way, but without results, which wasn't surprising.
Az atomfegyverek utáni vadászat folytatódik, de eredmény nélkül, ami nem meglepő.
EnglishPatrol craft Baoji heavily damaged but under way, moving southwest at five knots.
A Baodzsi járőrhajó súlyosan megsérült, de úszik, délnyugati irányba tart öt csomóval.
EnglishMy scheme is already under way, Champion Ormly, whether I stay alive or not.
A játszmát már elindítottam, és az lezajlik, akár életben maradok, akár nem.
EnglishThe European Union will fulfil its commitments as regards the negotiations under way.
Az Európai Unió teljesíteni fogja a zajló tárgyalásokkal kapcsolatos kötelezettségeit.
EnglishIn the coming weeks we will need to complete the reforms already under way.
Az elkövetkező hetekben be kell fejeznünk a folyamatban lévő reformokat.
EnglishThis is a signal to the general public that there are no impediments to it getting under way.
Ez jelzés lesz a nagyközönség számára arról, hogy nincsenek előttünk akadályok.
EnglishSorry to break up the party, but lets get the briefing under way, said Lyndhurst.
Sajnálom, hogy meg kell szakítanom a csevegést, de térjünk a tájékoztatásra mondta Lyndhurst.
EnglishThe budget for Poseidon, the operation currently under way, is EUR 11 million.
A Poseidon, a folyamatban lévő művelet költségvetése 11 millió euró.
EnglishAt the foot of the walled hill the way ran under the shadow of many mounds, high and green.
Az erdő borította hegy lábánál az út bekanyarodott a magas és zöld hegyek árnyékába.
EnglishThe process of foreign intervention under way is very revealing of this.
A jelenleg éppen zajló külföldi intervenció kiválóan felszínre hozza ezt.
EnglishPeace now reigns in the Western Balkans too and reforms are under way.
Most már a Nyugat-Balkánon is béke uralkodik és reformokat valósítanak meg.
EnglishMr President, let me remind you that a delicate national consultation is under way in Qatar.
Elnök úr, hadd emlékeztessem a Katarban folyó, kényes nemzeti konzultációra.
EnglishFurthermore, Serbia must continue with reforms under way and carry out new ones.
Ezenkívül Szerbiának tovább kell vinnie a folyamatban lévő reformokat, és újakat kell indítania.
EnglishShe shouldered her way under Jerle Shan- nara's left arm and bolstered him as he walked.
Vállát Jerle Shannara bal karja alá ékelte, úgy támogatta járás közben.
EnglishA number of other trials are under way, notably in Poland and the UK.
További perek vannak folyamatban Lengyelországban és Nagy-Britanniában is.
EnglishThat is why it is wrong to call on all the parties to support the negotiations under way.
Ezért nem helyes arra felhívni a feleket, hogy támogassák a jelenleg folyó tárgyalásokat.
EnglishThe debate currently under way on the population of bluefin tuna is most certainly justified.
A kékúszójú tonhal populációjáról jelenleg folyó vita kétségtelenül jogos.
EnglishNegotiations are well under way, and are moving forward in a swift and constructive manner.
A tárgyalások már jó ideje folynak, továbbá gyorsan és konstruktív módon haladnak előre.