"underage" translation into Hungarian

EN

"underage" in Hungarian

EN underage
volume_up
{adjective}

underage (also: minor)
A special situation is the case of underage children both of whose parents are in prison.
Különleges helyzetet jelent az a kiskorú gyermek, akinek mindkét szülője börtönben van.
Should young, underage criminals be executed or educated?
A kiskorú bűnözőket ki kell-e végezni vagy inkább nevelni kell őket?
I'm still looking for that underage booze party.
Még mindig azt a kiskorú-italos bulit keresem.

Synonyms (English) for "underage":

underage

Context sentences for "underage" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn addition, the rights of underage players must be safeguarded effectively at all times.
Emellett mindenkor hatékonyan kell biztosítani a fiatalkorú játékosok jogait.
EnglishJust consider the fact that many Romani women and underage children are being required to go ...
Gondoljunk csak arra, hogy sok roma nőtől és kiskorútól elvárják, hogy menjenek ...
EnglishWe should get outta here before somebody realizes you're underage.
Mennünk kéne, még mielőtt valaki rájön, hogy fiatal vagy.
EnglishWe need more stringent monitoring of the laws on selling alcohol to under-age children.
Szigorúbban figyelemmel kell kísérnünk a fiatalkorúak esetében az alkohol értékesítésére vonatkozó jogszabályokat.
EnglishWe need to prevent problem gambling and under-age gambling, in addition to fighting fraud and crime.
Meg kell akadályoznunk a problémás játékot és a kiskorúak játékát, a csalás és a bűnözés elleni küzdelem mellett.
EnglishRecent information indicates that at least 85 underage criminals are awaiting execution in that country.
Az utóbbi időben szerzett információk szerint legalább 85 fiatalkorú bűnöző vár a kivégzésére a fenti országban.
EnglishUnderage wizards can't use magic at home.
Nekem nem lett volna szabad otthon varázsolnom.
EnglishAt least 132 under-age offenders are currently being held in death cells, and the real figure may well be much higher.
Legalább 132 fiatalkorú bűnözőt tartanak fogva halálraítéltek cellájában, és az igazi számadat sokkal magasabb lehet.
EnglishHer clients have also included underage persons who have been sentenced to death and the victims of family violence.
Ügyfelei között akadtak még halálra ítélt kiskorúak és olyan személyek, akik családon belüli erőszak áldozataivá váltak.
English- No underage wizards allowed in today!
EnglishOf course, Lithuania, like other EU Member States, must devote somewhat more attention to the problem of under-age smoking.
Természetesen Litvániában, akárcsak a többi uniós tagállamban, valamennyivel több figyelmet kell szentelni a kiskorúak dohányzásának.
English. - I supported this report and am pleased that there will now be a real effort to tackle under-age and binge drinking.
írásban. - Támogattam ezt a jelentést és örülök annak, hogy most tényleges erőfeszítést fognak tenni a törvényes korhatár alatti és a túlzott ivás kezelésére.
EnglishI am very concerned about the vulnerability of underage players, particularly those from developing countries, who are often victims of human trafficking.
Nagyon aggaszt a fiatalkorú, és különösen a fejlődő országokból származó játékosok kiszolgáltatottsága, akik gyakran esnek az emberkereskedelem áldozatául.
EnglishAccording to Eurobarometer, 74% of underage children use the Internet on a daily basis, and hence many of them are exposed to violent or pornographic elements.
Az eurobarométer adatai szerint a kiskorúak 74%-a használja napi szinten az internetet, ezért sokan ki vannak téve erőszakos vagy pornográf részeknek.
EnglishRelated road accidents continue to claim lives while related public order offences and underage drinking are on the rise across all of Europe.
Az ezzel kapcsolatos közúti balesetek továbbra is életeket követelnek, míg a kapcsolódó közrendi bűncselekmények száma és a törvényes életkor alatti italozás Európa-szerte nő.
EnglishAre you aware that the industry last year gave ten million dollars to California for a statewide kindergarten program designed to warn youngsters about underage smoking?
Tudja-e, hogy a dohányipar tavaly tízmillió dollárt adományozott Kalifornia államnak egy, a gyermekkori dohányzás elleni iskolai kampány támogatására?
EnglishIn 2007 and 2008 alone, 15 young people were executed, and the situation of under-age offenders who face execution has reached an unacceptable, indeed a critical level in Iran.
Csak 2007-ben és 2008-ban, 15 fiatalt végeztek ki, és a kivégzéssel szembesülő fiatalkorú bűnözők helyzete elfogadhatatlan, valóban kritikus szintet ért el Iránban.
EnglishA third proposal - which Mrs Pack has already discussed - concerns a ban on remuneration for players' agents who seek to make money from the transfer of underage players.
A harmadik javaslat - amelyet Pack asszony már fejtegetett - a fiatalkorú játékosok átigazolásából pénzhez jutni igyekvő játékosügynökök javadalmazásának tilalmára vonatkozik.
EnglishIn Point 16 of its resolution of 10 March 2009, the European Parliament states that it is parents who bear the responsibility for protecting underage children from online gambling.
Az Európai Parlament 2009. március 10-i állásfoglalásának 16. pontja kimondja, hogy a szülők felelőssége annak megakadályozása, hogy a kiskorúak szerencsejátékot játsszanak.