"underbrush" translation into Hungarian

EN

"underbrush" in Hungarian

HU

EN underbrush
volume_up
{noun}

underbrush (also: brushwood, cover, scrub, undergrowth)
volume_up
bozót {noun}
The second path was choked by heavy underbrush.
A másik ösvényt vastagon elborította a sűrű bozót.

Synonyms (English) for "underbrush":

underbrush

Context sentences for "underbrush" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHeat and smoke almost succeeded in pushing me back as I stumbled through the underbrush.
A hőség és a füst próbált visszatántorítani, ahogy átbotladoztam az aljnövényzeten.
EnglishWe flew closer to the eighty-acre section of woods and underbrush.
Közelebb repültünk, az erdővel és aljnövényzettel benőtt harmincöt hektárhoz.
EnglishTwigs, vines, and underbrush crackled he tried to huddle in the shelter.
Tudta, ezt a hihetetlen tempót nem sokáig lesz képes tartani.
EnglishBehind him, Dorman had no ficulty charging through the underbrush.
Dormannek bezzeg nem okozott gondot átgázolni az aljnövényzeten.
EnglishOn all fours, he crawled to the edge of the thick underbrush.
Nem ez volt a megfelelő pillanat, hogy újabb vitát nyissanak arról.
EnglishLuke charged through the underbrush shouting her name over and over.
Nem is képzelte, hogy milyen kétségbeesett helyzetben lesz.
EnglishHe hurried over to a gray form that lay in the underbrush.
Toshio odasietett egy szürke alakhoz, ami az aljnövényzetben hevert.
EnglishWe had to cross some underbrush, he said, to arrive at a clearing, and there were neither roads nor trails.
Át kell vágnunk a bozóton mondta , mert egy tisztásra megyünk, ahová nem vezet sem út, sem ösvény.
EnglishBiting back an outcry, Jody scrambled away into the thick underbrush behind the tree that had protected him.
Jody a rémület sikolyát visszafojtva egy hatalmas ugrással belevetette magát a buja aljnövényzetbe.
EnglishThe three leaped into the underbrush, less than twenty feet from where they were hiding, and disappeared into the woods.
A három férfi, alig hat méterre az ő rejtekhelyüktől, berohant az erdőbe, és többé nem látták őket.
EnglishHidden animals crouching in the underbrush burst into flight, squawking and shrieking as they scrambled through the forest debris.
Az aljnövényzetben megbúvó, riadt állatok menekültek a sűrűbe, kidöntött fákat kerülgetve.
EnglishThe tigone obediently bounded off into the underbrush.
A tigone engedelmesen eltűnt a bokrok között.
EnglishThere were small croakings and stirrings in the underbrush, and somewhere a distant sound not unlike the barking of a dog.
Odalent az aljnövényzetben halk neszezés, és valahol a távolban kutyaugatáshoz hasonló hang hallatszott.
EnglishA rag doll with a paisley scarf in its hair flew through the windshield, struck a tree, and bounced into the underbrush.
Rongybaba repült, hajában petrezselyemszínű kendővel a szélvédőn át, nekicsapódott a fának, és elgurult a bozótba.
EnglishIt one fell on the tent, we'd all be killed-to strange sounds which might be animals crashing through the underbrush.
Ha valamelyik a sátorra dől, mind meghalunk! , a furcsa hangokat, melyek származhattak a bozóton átcsörtető vadaktól is.
EnglishThe trail began to turn upward again and to narrow as the great forest trees and heavy underbrush closed in like solid walls.
Az ösvény ismét fölfelé kapaszkodott és elkeskenyedett, mellette tömör falként álltak a faóriások a sűrű aljnövényzetben.
EnglishThe old trees forced their way through a tangle of burgeoning life, vines, underbrush, big mushrooms, everything living on each other.
Az öreg fák buja aljnövényzetből nyújtóztak a magasba, cserjék, nagy gombák, szőlőtőkék mind egymás hegyen-hátán.
EnglishThe woods and underbrush thickened, but from nowhere came a small trail that ran parallel to the fence row.
A fák és bokrok egyre sűrűbben követték egymást, de egyszer csak rátaláltak egy keskeny ösvényre, ami a kerítéssorral párhuzamosan vezetett.
EnglishChecking the cloth strips one final time, he silently moved upward along the narrow ridge path and disappeared into the heavy underbrush.
Még egyszer ellenőrizte a vászoncsíkokat, majd némán megindult a keskeny hegyi ösvényen és eltűnt a sűrű bozótban.
EnglishHe moved easily across the rock-strewn slope through the tough underbrush and trees carrying his pack effortlessly in the light gravity.
Könnyedén lépdelt a köves lejtőn, a sűrű aljnövényzet és a fák között, a csomagját is jól bírta ezen a gravitáción.