"undercurrent" translation into Hungarian

EN

"undercurrent" in Hungarian

EN undercurrent
volume_up
{noun}

undercurrent
undercurrent
undercurrent
undercurrent

Synonyms (English) for "undercurrent":

undercurrent

Context sentences for "undercurrent" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI caught the undercurrent of laughter in her voice, but I don't think Blunt did.
Én kihallottam a hangjából a bujkáló nevetést, de nem hinném, hogy Blunt is kihallotta.
EnglishTuppence was conscious of some undercurrent of strong feeling moving him powerfully.
Maga elé bámult, Tuppence észrevette, hogy a szavai mögött valami erős indulat dolgozik.
EnglishBut I suppose, on some deep subliminal level, I sensed an undercurrent of .
Ráadásul a szertartáson résztvevő fiúk elég sokat ittak azon az estén.
EnglishThere was an undercurrent in his voice Eigerman hadn't heard before.
A hangjában olyasvalami csengett, amit Eigerman eddig még nem hallott.
EnglishAn undercurrent of contempt now coloured their regard of soldiers.
A katonák ázsiója a társadalomban bizony nagyot esett, enyhe lenézéssel szemlélték őket.
EnglishLittle love, not here, but a steady undercurrent of sensuousness.
Itt kevés a szerelem, de kitartóan hullámzik az érzékiség.
EnglishI was cool and critical - but nevertheless aware of an undercurrent of some unwanted emotional apprehension.
Nyugodt és kritikus voltam, egyúttal mégis tudatában valamiféle nem kívánt érzelmi zaklatottságnak.
EnglishThe buzz of the house was back in his head, and that mellow voice was threaded into it, a dreamy undercurrent.
Egy hang hatolt át, a zaj, amely-ól majdnem megfeledkezett: a ház zümmögése megint ott volt a fejében.
EnglishHe heard an undercurrent of regret in her voice.
Thomas valami rejtett sajnálkozást érzett a nő hangjában.
EnglishAn undercurrent of irritation surfaced on the last word.
Utolsó szavaiból bosszúság csendült.
EnglishThe surge of an undercurrent swept him along.
A felszín alatti áramlatok tovább sodorták.
EnglishAnd most importantly, if the staircase is real, it explains the persistent undercurrent of dissatisfaction in modern life.
És ami a legfontosabb, ha a lépcső valódi, megmagyarázza a modern élet elégedetlenségének állandó rejtett áramlatát.
EnglishIt was a constant undercurrent in their thoughts, one of the few he could always pick up, like the beat of simple music.
Állandóan ott bujkált a gondolataik között, ez volt a néhány szó egyike, amit Danny mindig megérzett, mint valami egyszerű zene ritmusát.
EnglishAnd if he lay very still, he could hear thoughts from people-a jumbled undercurrent full of wild exaggeration that frightened him.
És ha nagyon mozdulatlanul feküdt, a gondolatokat is hallhatta, a zűrzavaros víz alatti áramlatot, tele ijesztően vad túlzásokkal.
EnglishBut there was more: an undercurrent of danger about the man that Marty's years in Wandsworth had taught him to be alive to.
De volt ebben az emberben valami más is: lappangó veszély, amelyet Marty Wandsworth-ben töltött évei során megtanult felismerni és amely óvatosságra intette.
EnglishRochelle Vance was undoubtedly beautiful, and her addiction, informed as it was by a constant undercurrent of rage, made her even more attractive.
Rochelle Vance minden kétséget kizáróan gyönyörű nő volt, és szenvedélye, mely folytonos dühöngésben tört felszínre, csak még kívánatosabbá tette.
EnglishOne of the disturbing features of this Parliament, which I find on so many issues, is an undercurrent and sometimes overcurrent of anti-American feeling.
Parlamentünk egyik nyugtalanító jellemzője, amely sok ügy kapcsán érzékelhető, a felszín alatti és néha felszínre is törő amerikaellenesség.
EnglishPoirot, but it made a kind of undercurrent that summer to - well - to everything else that was going on.
Persze nem komolyan, monsieur Poirot, ne értse félre, de azért tulajdonképpen ez volt az oka minden egyébnek, ami... szóval ami azon a nyáron történt.
EnglishIts laughter grew louder and louder, and deliberately mocking, but with a strong undercurrent of pleasure that was even more maddening than the mockery.
Hangosabban, egyre hangosabban, tüntető gúnnyal kacagott, ugyanakkor olyan leplezetlen gyönyörűség érzett a hangján, ami őrjítőbb volt mint a gúny.
EnglishAn undercurrent of tension flowed along the tiers of slide-ways of the Agora of Vendors, as if the people smelled some impossible storm coming.
A többszintes Altóra melletti mozgójárdák fölött olyan feszült érzelemhullámok lebegtek és kavarogtak, mintha az emberek valami szörnyű vihar közeledtét éreznék.