"undergraduate" translation into Hungarian

EN

"undergraduate" in Hungarian

EN undergraduate
volume_up
{noun}

I had two undergraduate students at California Institute of Technology that worked with me.
Két egyetemi hallgató dolgozott együtt velem a Kaliforniai Műszaki Intézetből.

Synonyms (English) for "undergraduate":

undergraduate
English

Context sentences for "undergraduate" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHe did his undergraduate work at Western Kentucky, where he graduated summa cum laude.
A Nyugat-Kentucky főiskolán kezdte tanulmányait és summa cum laudéval végzett.
EnglishA small company wants a lawyer with an undergraduate degree in accounting.
Egy kisebb cég keres egy ügyvédet, aki az alapképzését számfejtésből kapta.
EnglishI think I spoke to him twice during the four years of my undergraduate studies.
Azt hiszem, a négy év alatt kétszer beszéltem vele.
EnglishAbout 10 years ago, I took on the task to teach global development to Swedish undergraduate students.
Nagyjából 10 éve elvállaltam, hogy globális fejlődést tanítsak svéd egyetemi hallgatóknak.
EnglishIt was then that I learned that a graduate student is less an object of suspicion than an undergraduate.
Még egy évig dolgoztam, és sikerült megírnom kétszázötven flekket a templomosok peréről.
EnglishSome undergraduate poet who was now selling washers in Wausau or insurance in Indianapolis?
Valami középiskolás költő, aki most mosógépeket ad el Wausauban, vagy biztosítással ügynököl Indianapolisban?
EnglishThere are 41 higher educational institutions in Bulgaria offering degrees at undergraduate and graduate levels.
Bulgáriában 41 felsőoktatási intézmény működik, főiskolai és egyetemi szintű diplomát adó képzéssel.
EnglishTheir friendship went back to undergraduate days.
Barátságuk egészen az egyetemi évekig nyúlt vissza.
EnglishGoodley reminded himself that he'd been an undergraduate then, bedding that girl at Wellesley, Debra Frost .
Goodleynak erről eszébe jutott, hogy ekkoriban még hallgató volt, és azt a helyes kis csajt, Debra Frostot izélte.
EnglishAnd I started in our medical university, Karolinska Institute, an undergraduate course called Global Health.
A Karolinska Intézetben - amely a mi orvosi egyetemünk - indítottam tehát egy Globális Egészség elnevezésű kurzust.
EnglishSome poet he had read as an undergraduate?
Valami költő, akit még középiskolás korában olvasott?
EnglishYet in Ireland we have the very opposite situation, with a 16.5% cut in undergraduate nursing places.
Írországban mégis éppen ellenkezőleg alakul a helyzet, az ápolói szakirány egyetemi hallgatói helyeinek 16,5%-os lefaragásával.
EnglishUndergraduate, Masters or PhD students
A jog területére szakosodott hallgatók
EnglishThis little fellow was developed by a group of 10 undergraduate students at the Autonomous Systems Laboratory at ETH-Zurich.
Ezt a kis fickót egy tíz egyetemistából álló csoport fejlesztette ki a Zürichi Szövetségi Műszaki Főiskola Autonóm Rendszerek Laboratóriumában.
EnglishOn the one hand, there is a clear demand for universities to train practically oriented professional workers on undergraduate courses.
Egyfelől egyértelmű igény mutatkozik aziránt, hogy az egyetemek gyakorlati orientáltságú szakembereket képezzenek felsőfokú kurzusaikon.
EnglishShe had done her undergraduate work at Briarstead College in Pennsylvania, then had gone to California and had earned both her master's and doctorate at UCLA.
A pennsylvaniai Briarstead Főiskolára járt, majd Kaliforniába ment, ahol a UCLA-n megszerezte a kis- és nagydoktori fokozatot.
Englishan undergraduate
EnglishHis manuscript, the three- act play he had been slowly developing from a novelette he had written seven years ago as an under-graduate, was scattered all over the floor.
A háromfelvonásos színdarab kézirata egy hét évvel azelőtti, egyetemista korából származó novellájából írta szétszórva hevert a padlón.
EnglishHe had been killed in Dong Ho province in 1965, the year when Jack Torrance, undergraduate, had joined the active college agitation to end the war.
Dong Ho tartományban pusztult el 1965-ben, abban az évben, amikor az egyetemista Jack Torrance aktívan bekapcsolódott a háború befejezését követelő tiltakozó mozgalomba.
EnglishHe had already been to basic survival right after undergraduate navigator training, but Fairchild had a number of survival schools and other training courses.
A túlélést oktatták itt; már volt ilyen kiképzésen közvetlenül azután, hogy befejezte az első navigációs tanfolyamot. de a Fairchilden nemcsak egy kiképző iskola volt.