"unending" translation into Hungarian

EN

"unending" in Hungarian

EN unending
volume_up
{adjective}

I told him the tale of the Mother and Father and their unending quietude.
Elmeséltem a Szülők történetét, örökös hallgatásukat.
But Ampridatvir still moved with a weird unending life where the builders had used ageless substance, eternal energies.
Azonban Ampridatvir még mindig valami szűnni nem akaró, hátborzongató életet élt, mivel az építői elnyűhetetlen anyagokat és örökké tartó energiákat alkalmaztak.
An unending flux, dissolving structures in her wake, as if she were a passing ship.
A lebegés végtelen volt; úgy érezte, mintha egy csodás helyek mellett elsuhanó hajóban ülne.
Gnawing regret and avid guilt, remorse an unending feast.
Éhes megbánás és bűntudat, végtelen lakoma a lelkéből
Nem jelent eksztázist vagy végtelen kínokat.
They crossed into Pelosia again and rode across the unending plains in bright summer sunlight.
Újból átkeltek Pelosiába, és ragyogó, nyári napsütésben lovagoltak a véget nem érő pusztaságokon.
I greatly fear that the good intentions will result in unending litigation and bureaucratic excess running counter to the desired objective.
Hatalmas félelmem, hogy a jó szándék véget nem érő pereskedésbe és az elérni kívánt célkitűzéssel ellentétes irányba ható bürokratikus túlzásba torkollik.

Context sentences for "unending" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWreathed in lightning that seemed to scream with pain, shrieks unending, deafening.
Villámlásba burkolózott, mely a fájdalomtól sikoltozott végtelenül, fülsiketítően.
EnglishAcross the junction they could see the unending stream of traffic heading toward Ipswich.
A kereszteződésen túl látták az Ipswich felé tartó járművek végeláthatatlan sorát.
EnglishTurn away from this crime and more would follow, in waves unending.
Ha szemet hunynak e bűn fölött, újabbak követik, s a lavina megállíthatatlanul elindul.
EnglishThis was power, hovering above all and seeing the world as a vast arena, its clashes unending.
Megismerte a hatalmat, de rájött, a világ óriási aréna, és ő is csak egy a szereplők közül.
EnglishShe sees, under the mantle of the Goddess, only power, not the unending sacrifice and suffering.
Az Istennő palástja alatt ő csak a hatalmat látja, a végeláthatatlan áldozatvállalást és szenvedést nem.
EnglishDevouring, the hunger unending, the appetite insatiable.
Felszippantották őket, az örvény mohósága csak nőttön-nőtt.
EnglishMonth after unending month, I felt your rotting fetus festering in my belly, spreading poison through my body.
- Hónapokon át éreztem rothadó sejtjeidet a hasamban, éreztem, ahogy a méreg szétárad a testemben!
EnglishHumans lived in troubled balance with microbes, an unending struggle with no final victories.
A biológiai vihar elől az ember nem sokáig találhatott menedéket; állandó harcot kellett folytatni a kórokozók ellen.
EnglishThe unending cold seemed as wrong, as unfair, somehow, as the fast moon and the violet sky.
A véghetetlen hideget sem érezte helyénvalónak, tisztességesnek, akárcsak a gyorsan mozgó holdat meg az ibolyalila eget.
EnglishThere would be confusion and unending explanations...
Csak baj és végeérhetetlen magyarázkodás lenne belőle...
EnglishThe journey was an unending monotony of sea and sky.
Az út a tenger és ég végnélküli egyhangúságába süppedt.
EnglishThe cases of books are there, all present and correct, but the formalities needed to clear them seem unending.
A könyvesládák ott vannak, minden rendben, de úgy látszik, hogy a vámkezeléshez szükséges formalitások sohasem érnek véget.
EnglishIn short, an unending struggle.
Röviden szólva, végtelennek tűnő küzdelmeket vívott.
English'I grow weary of unending life anyway.
Úgy is kezdtem már unni ezt az örök életet.
EnglishThou shalt have life unending, and, moreover, power over the spirit world such as no man hath ever had.
Örök életet biztosítok számodra, és ami még ennél is több, olyan hatalmat a szellemvilág felett, amilyenről ember még csak nem is álmodhat.
EnglishAs if the present is unending.
EnglishUnending is the bicker: Is Pansiu the excellent principle and Cazdal depraved, or is Cazdal the virtuous god, and Pansiu the essential evil?
Nem akarnak véget érni a viták: vajon Pansiu az igazi isten és Cazdal az elfajzott, vagy Cazdal a létező isten és Pansiu a megtestesült gonosz?
EnglishTime changes all things, and its unending march had carried away those stern brothers, uncles, and cousins, Tamaeril's husband among them.
Az idő azonban mindent megváltoztat, és ezúttal magával ragadta ezeket a szigorú fivéreket, nagybácsikat és kuzinokat, Tamaeril férjével a soraikban.