EN unnecessary
volume_up
{adjective}

unnecessary (also: over, redundant, superfluous, spare)
Elizabeth's misery increased, at such unnecessary, such officious attention!
Elizabeth gyötrelmét még jobban fokozta ez a felesleges, tolakodó figyelmesség.
Unnecessary trials are still taking place, both on animals and on human beings.
Továbbra is felesleges vizsgálatokat folytatnak, mind az állatokon, mind embereken.
We certainly do not want to create unnecessary administrative or financial burdens.
Biztosan nem akarunk felesleges adminisztratív vagy pénzügyi akadályokat állítani.
unnecessary (also: needless, redundant)
This will give rise to unnecessary costs and is not guaranteed to be effective.
Ez ugyanis szükségtelen kiadásokkal járna, és nincs garancia a hatékonyságára.
This generates unnecessary costs which have to be borne by the companies.
Ez szükségtelen költségeket generál, amelyeket a társaságoknak kell viselniük.
Then Amendment 16 could be omitted as unnecessary, or we could vote against it.
A 16. módosítás, mivel szükségtelen, kihagyható, vagy leszavazhatjuk azt.

Synonyms (English) for "unnecessary":

unnecessary
English
necessary

Context sentences for "unnecessary" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAllanon warned them to stay close to him, but the warning was quite unnecessary.
Allanon, merőben szükségtelenül, figyelmeztette őket, hogy ne távolodjanak el tőle.
EnglishThat proposal was rejected in October 2008 with the words, 'No, it is unnecessary.
A javaslatot 2008 októberében e szavakkal utasították el: "Nem, erre nincs szükség.
EnglishIn his own wrestling terminology, perhaps Garp was guilty of unnecessary roughness.
A papírról lázongókat ismerték, Garp kérlelhetetlenségén viszont megütköztek.
EnglishFurther legislation and bureaucracy imposed by the EU is therefore unnecessary.
Az EU által kötelezővé tett további jogszabályokra és bürokráciára ezért nincs szükség.
EnglishBesides, I consider it unnecessary and costly to establish new structures.
Ezenkívül az új struktúrák létrehozását feleslegesnek és költségesnek tartom.
EnglishHeavily muffled up in unnecessary mufflers, he appeared to be fast asleep.
A nyaka köré teljesen fölöslegesen bugyolált sálba süppedve mélyen aludni látszott.
EnglishAfter what had happened to the Ballindar- rochs, no one was taking any unnecessary chances.
Azután, ami a Ballindarroch családdal történt, senki sem kockáztatott fölöslegesen.
EnglishIt seemed unnecessary, since all they did anymore was inspect meat.
Szükségtelennek látszott, hiszen nem csináltak mást, csak a húst ellenőrizték.
EnglishThe Council will not agree because it says this is an unnecessary burden.
A Tanács ezzel nem ért egyet, mert szerinte indokolatlan terhet jelent.
EnglishOnly then will a debate such as the one we are holding today prove unnecessary in future.
Csak ekkor bizonyul a maihoz hasonló vita szükségtelennek a jövőre nézve.
EnglishTherefore, there is no need to construct unnecessary barriers for patients.
Következésképp nem kell a betegek elé fölösleges korlátokat állítani.
EnglishAnd we may now live in an age where males are utterly unnecessary.
Most már talán nálunk is beköszönthet egy olyan kor, amelyben a hímek fölöslegesek.
EnglishHe waved it for the cameras and argued such a buildup was unnecessary.
A világban néhány polgárháborút és helyi konfliktust leszámítva béke van.
EnglishThis whole charade could turn out to be unnecessary, itches and all...
Ez az egész játék fölöslegesnek fog bizonyulni, a viszketés meg minden...
EnglishWhy, therefore, do you persist in this charade - pantomime - of speaking this unnecessary Greek?
Akkor miért ragaszkodik ehhez a színjátékhoz, hogy fölöslegesen görögül beszél?
EnglishThis is completely unnecessary, particularly when there are perfectly good alternatives.
Erre egyáltalán nincs szükség, különösen azért nem, mert léteznek megfelelő alternatívák.
EnglishLadies and gentlemen, this proposal for a framework decision could be seen as unnecessary.
Hölgyeim és uraim, ez a kerethatározatra irányuló javaslat talán feleslegesnek látszik.
EnglishIsn't it rather unnecessary, he asked, taking Gabrielle up there?
Ezt okvetlenül szükségesnek tartod? kérdezte azt, hogy Gabriellát magunkkal vigyük?
EnglishFor example, we insist on documents that are often unnecessary.
Például olyan dokumentumokat kérünk tőlük, amikre tulajdonképpen nincs is szükség.
EnglishPerhaps the high walls kept animals out, though it seemed an unnecessary precaution.
Talán a magas falak távol tartják az állatokat, bár ez az elővigyázatosság szükségtelennek tűnt.