EN

upset {noun}

volume_up
To be upset and worried was my poor brothers normal condition.
Szegény bátyámnak normális állapota volt az izgalom és nyugtalanság.
These were usually occasions when rectifying the source of the upset was beyond him.
Ez általában olyankor fordult elő, mikor az izgalom forrását nem állt módjában kiiktatni.
She was flustered and, upset and rather incoherent.
Kipirult arcán izgalom és zavar tükröződött.

Context sentences for "upset" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWould the Will of God be upset by the discordant singing of some dirty savages?
Nem hagyhatta, hogy ezek a zajosan kántáló vadak gúnyt űzzenek Isten akaratából.
EnglishThen, at midnight, Raymond came along to Josie very upset and asked where Ruby was.
Éjfélkor Raymond idegesen odajött Josie-hoz, és megkérdezte, hogy hol van Ruby.
EnglishShould I be upset that my ex-girlfriend has her tongue down that guy's throat?
Mit kéne szólnom ahhoz, hogy az exbarátnőm nyelve egy másik pasi szájában jár?
EnglishShe couldn't make it out; and not only was bewildered; was also rather upset.
Nem tudott kiigazodni rajta, s ez nemcsak megrémítette, hanem bosszantotta is.
EnglishIf things run a little late, your father will not be upset to see her, will he?
Ha a dolgok kicsit elhúzódnának, az ön édesapja minden bizonnyal ellátja majd, igaz?
EnglishThey're an emotional people, and out of the ordinary things sometimes upset them.
Lobbanékony emberek, és a szokatlan jelenségek könnyen felizgathatják őket.
EnglishBy her hurried, quick breathing he knew that something had upset her badly.
Szapora, ziháló lélegzetvételéből észrevette, hogy nagyon feldúlt állapotban van.
EnglishHow much did that shooting business the other night upset you, Lady Sedgwick?
Mennyire zaklatta fel az ön kedélyét ez a múltkori lövöldözés, Lady Sedgwick?
English'When the murder was discovered and he didn't come forward, I was terribly upset.
- Amikor fölfedezték a gyilkosságot, és Ralph nem került elő, szörnyen ideges lettem.
EnglishShe had been quite upset when Miss Bulstrode had first begun to talk of retirement.
Csodálkozott, amikor Miss Bulstrode megemlítette a visszavonulás gondolatát.
EnglishBut try to upset her as little as possible, and don't stay on the line very long.'
De igyekezzen minél kevésbé felizgatni, és ne maradjon vonalban túl sokáig.
EnglishThere's something about moving water I began to wonder just why I'd been upset.
Ámulva néztem a vizet... mozgása valami leírhatatlan erőt árasztott felém.
EnglishWhy, she was thoroughly startled and upset when she got his letter this morning.
Hiszen ma reggel is teljesen megriasztotta és felkavarta de Sousa levele.
EnglishSomething, a small stone maybe, upset its balance, and it broke its gait.
Valami, talán egy kis kavics, kibillentette egyensúlyából, és megtörte iramát.
English'Would it upset your plans if I returned to London, Superintendent Battle?'
- Felborítaná-e a terveit, Battle -főfelügyelő úr, ha visszatérnék Londonba?
EnglishAnd if the handle had been tampered with, that probably would upset the balance.
És ha a nyelét kifúrják, biztos, hogy megváltozik az ütő súlyelosztása.
EnglishI don't believe he would have been as upset by your marital problems as you believed.
Nem hiszem, hogy annyira felizgatták volna az önök házassági problémái, mint hiszik.
EnglishHe wasn't surprised, or particularly upset, when the stormtroopers snowed up.
Nem volt sem meglepett, se különösebben ideges, amikor a rohamosztagosok felbukkantak.
EnglishThe fact is that I am a little upset, and you must put it all down to that.
Nem tagadom, kissé izgatott vagyok, kérem, írják ezt is ennek a számlájára.
EnglishThe aptly named Savage proceeded single-handedly to upset Fiji's balance of power.
A találó nevű Savage (Vadember) elkezdte egymaga felborítani Fidzsi hatalmi egyensúlyát.