"used to send" translation into Hungarian

EN

"used to send" in Hungarian

See the example sentences for the use of "used to send" in context.

Context sentences for "used to send" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishPeople used to send girls to Paris then to be finished, said Mrs. Oliver.
Az úri lányokat az idő tájt Párizsba küldték jó modort tanulni.
EnglishThat's the place they used ter send the ol' lags to, the ones wot were sentenced ter long stretches.'
Oda a visszaesőket szokták küldeni, akiket hosszú időre leültetnek.
EnglishOr had the same pressure methods driven them to their deaths as had been used to send him over the upper roof?
Vagy ugyanaz a láthatatlan erő végzett velük, ami őt a tetőre hajította?
EnglishBig Al used to send money to his father, a Vietnam vet slowly losing his mind in a VA hospital in Cleveland.
"Big Al pénzt szokott küldeni az apjának," "egy Vietnámi veteránnak, aki lassan megbolondul egy Cleveland-i kórházban."
EnglishThe email address listed in the signer's certificate is different from the email address that was used to send this message.
Az aláíró tanúsítványában megadott e-mail cím nem egyezik azzal az e-mail címmel, amelyről ez a levél származik.
EnglishThen something else was used to send that dart through the air - something that a man or woman might put to their lips in a normal manner, and which would cause no remark.
Akkor viszont valami másból lőtte ki a nyilat valami olyasmiből, amit egy férfi vagy egy nő feltűnés nélkül a szájához illeszthet.

Other dictionary words

English
  • used to send

Translations into more languages in the bab.la Spanish-English dictionary.