"used to tell" translation into Hungarian

EN

"used to tell" in Hungarian

See the example sentences for the use of "used to tell" in context.

Similar translations for "used to tell" in Hungarian

used adjective
to use verb
to preposition
to tell verb

Context sentences for "used to tell" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English'Remember what I used to tell you when I tucked you in bed when you were a child?
- Emlékszel, mit szoktam mondani neked lefekvés előtt, amikor még kislány voltál?
EnglishThe headmaster used to tell us how good it was three times a day - at mealtimes.
Az igazgató naponta háromszor is értésünkre adta, mennyire jó az étkezések alkalmával.
EnglishThis is a service, not a trapeze act, he used to tell the novices at Beaconsfield.
Ez szolgálat, nem pedig bűűvészmutatvány szokta mondogatni a beaconsfieldi újoncoknak.
EnglishPeople used to tell us that we cheered them up, made them want to go on.
Mindig azt hallottuk az emberektől, hogy fölvidítjuk őket, lelket öntünk beléjük.
EnglishElminster used to tell me, when I cried: Walk with fear a little while.
Elminster mindig ezt mondta, ha sírtam: Egy ideig sétálj együtt a félelemmel.
EnglishHe used to tell little Lionel and Stella those stories too, and how they both listened.
Ugyanezeket elmesélte a kicsi Lionelnek meg Stellának, és hogy figyeltek!
EnglishThere's a story one of the old Indians used to tell us, about the Girl of Mátaski.
* Van egy történet, amelyet az egyik öreg indián szokott mesélni nekünk, a Mátaski Leányról.
EnglishTHE COLOURS USED FOR TELL-TALES MUST BE THOSE PRESCRIBED IN ANNEX II .
Az ellenőrző lámpákhoz a II. mellékletben előírt színeket kell alkalmazni.
EnglishYou know, my grandpa used to tell me stories... about this place as far back as I can remember.
Tudod, a nagyapám szokott nekem mesélni... erről a helyről, ahogy emlékszem.
EnglishI think, too, that a lot of the stories he used to tell me were so much hot air.
És amiket mesélt, szerintem az is csak süket duma volt.
EnglishI used to tell him he was keeping Richard too short of money, you know.
Gyakran mondtam is neki, hogy csak Richarddal annyira szűkmarkú.
EnglishWhen I was little, you used to tell me about all the places you'd been.
Amikor kicsi voltam, mindig mesélt róla, merre mindenfelé járt.
EnglishYou know what my mother used to tell me? unpacked her toiletries in the bathroom.
Tudod, mit szokott nekem mondani a mamám? kérdezte Sheryl, miközben kipakolta piperecikkeit a fürdőszobában.
English'My old gaffer, he used to tell me stories about that there battle ye was talkin' about.'
Az öregapám mesélt nekem történeteket az említett csatáró.
EnglishYou used to tell me all the time how much you loved me, Walter, she cried.
Mindig azt mondtad, Walter, hogy szeretsz rikoltotta.
English00:23:09.33,00:23:11.82 He used to tell me about it the next day.
00:23:09.33,00:23:11.82 Õ másnap mindig beszélt róla nekem.
EnglishThe stories people used to tell about their house, it was awful.
Hogy miket meséltek a házukról, az valami rettenetes!
EnglishMother's apprentices used to tell me about dragons.
- Én... az anyám tanítványai meséltek a sárkányokról.
EnglishFather and Mother used to tell me much the same thing.
Apám és anyám nagyjából ugyanezt mesélte.
EnglishShe used to tell me about it when I was little.
Amikor kicsi voltam, sokszor mesélt róla.

Other dictionary words

English
  • used to tell

Even more translations in the Russian-English dictionary by bab.la.