"used to think" translation into Hungarian

EN

"used to think" in Hungarian

See the example sentences for the use of "used to think" in context.

Similar translations for "used to think" in Hungarian

used adjective
to use verb
to preposition
think noun
to think verb
Hungarian

Context sentences for "used to think" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI used to think that fox-tail was just about the coolest thing in the world.
- Akkoriban azt hittem, hogy az antennára tűzött rókafaroknál nincs is pipecebb.
EnglishYou see I always used to think that archaeology was just Royal Graves and Palaces.
Mindig azt hittem, hogy az archeológia csak királyi sírokkal és palotákkal foglalkozik.
EnglishI used to think, ah, to live in a haunted house, wouldn't that be great!'
Mindig azt gondoltam, hű, de klassz olyan házban lakni, ahol szellemek járnak!
EnglishAlways used to think they must be the most awful liars, ha ha, said Captain Crosbie.
Mindig azt hittem, hogy szörnyen hazugok, mondta Crosbie kapitány nevetve.
EnglishI used to think it was a portrait of my brother Bernard, it looks so much like him.
Mindig azt hittem, hogy Bernard bátyám arcmása, annyira hasonlít hozzá.
EnglishWe used to think you had an attitude, but that was before we knew how good you really were.
Kezdtük azt hinni, megjátssza magát; de aztán rájöttünk, tényleg ennyire jó.
EnglishBut I used to think she singled you out for mistreatment because you are male.
De akkor azt hittem, azért bánik veled másképp, mert férfi vagy.
EnglishI used to think I found the Art...but maybe the Art found me.
- Mindig azt hittem, hogy rátaláltam a Tudásra... de talán a Tudás talált énrám.
EnglishYou used to think I had an abnormal appetite for the fantastic.
Te mindig úgy vélted, hogy én abnormális mértékben csüggök a fantasztikus dolgokon.
EnglishI used to think war was a shameand automobile accidents and cancer, he said, and so on.
Meg a háború meg az autóbalesetek meg a rák mondta, és így tovább.
EnglishShe used to think the doctors who fainted at an autopsy were fools, really.
Bárgyúnak tartotta az orvosokat, akik elájultak a boncolásnál.
EnglishI used to think it too small to spend a life in... but now I'm not so sure.
Túl kicsinek gondoltam ahhoz, hogy egy életet eltöltsek ott... de már nem vagyok benne olyan biztos.
English'And I used to think Contact was so organised and efficient.'
És én még azt hittem, hogy a Kontakt milyen jól szervezett és hatékony.
EnglishI used to think I'd hear him call, and he'd come up the street again as he always did, singing.
Sokáig azt képzeltem, hogy egyszer majd felbukkan az utcán, énekelve, ahogy régebben szokott.
EnglishWe used to think that the theory of the universe could be divided into two parts.
Ezekhez a kérdésekhez kétféle módon közelítettünk.
EnglishWell, he had said, I used to think I was one, Mrs. Kaplan.
Hát mondta a férfi , régebben annak tartottam magamat, Mrs. Kaplan.
EnglishI used to think the security people at the embassy were a pain, she huffed after a moment.
Régebben azt hittem, a követségen a biztonságiak csak nyűgnek voltak jók kaffant fel újból egy pillanat múlva.
English00:23:12.33,00:23:14.49 He used to think they were his dreams.
00:23:12.33,00:23:14.49 Azt hitte ezek az ő álmai voltak.
EnglishWhen I was little, used to think it would be like this, death.
Amikor kicsi voltam, mindig ilyennek képzeltem a halált.
EnglishWe used to think we heard the horses whinnying with fear and the explosion of the painless killer*
Akkoriban úgy képzeltük, halljuk a lovak rémült nyerítését, és a fájdalom nélküli gyilkolószer robbanását.

Other dictionary words

English
  • used to think

Have a look at the Russian-English dictionary by bab.la.