"used to work" translation into Hungarian

EN

"used to work" in Hungarian

See the example sentences for the use of "used to work" in context.

Context sentences for "used to work" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishYeah, well, we're mainly a NATO service, but we're used to work­ing together.
Igen, nos, mi főként NATO-szolgálat vagyunk, de hozzászoktunk az együttműködéshez.
EnglishA redhaired girl named Velma who used to work in your place on Central Avenue.
Egy Velma nevű vörös hajú lányról, aki a maguk lokáljában dolgozott a Central Avenue-n.
EnglishI used to work for the Pentagon, now I help you to get your chicken on.
Azelőtt a Pentagon-nál dolgoztam, most abban segítek, hogy beszerezd a csirkédet.
EnglishHe knew that when I was in college I used to work for a landscaping company.
Tudta, hogy amikor egyetemre jártam, egy kertészetnek dolgoztam.
EnglishHell, I had a world-class guy at TRW who's an expert on this stuff, used to work in SDIO downstairs.
Jut eszembe, volt egy világklasszis emberünk a TRW-nél, aki szakértője a témának.
EnglishBobo used to work for the man that used to own Lightning, Ned said.
Bobo annál az embernél szolgált, aki Villám gazdája volt folytatta Ned.
EnglishGrayle used to work there.
Beverly Hillsben volt régebben rádióadója, a KFDK-állomás, Mrs. Grayle ott dolgozott.
EnglishHe used to work for a big insurance company and reviews a lot of policies for me.
Régebben egy nagy biztosítótársaságnál dolgozott, és nagyon sok biztosítási szerződést nézettem már át vele.
English'Oh, for heaven's sake' 'Your husband and one of the men killed with him ... they used to work at UCLA.'
-A maga férje meg az egyik áldozat a két másik közül... a UCLA-n dolgozott.
EnglishAnd actually, my work took me to many countries because I used my work to fill my curiosity.
Tulajdonképpen a munkám sok országba eljuttatott, a munkám által elégítettem ki a kíváncsiságomat.
EnglishA photographer that I used to work with went with your brother.
00:31:00.76,00:31:05.36 Egy fényképész kolléga az öccsével ment.
EnglishThats the kind of thing we used to work out together, my friend.
Az ilyen dolgokat általában együtt szoktuk megoldani, barátom.
EnglishAnd this reminds me of my childhood when I used to work here.
És a gyermekkoromra emlékeztet, amikor még én is ott dolgoztam.
EnglishUsed to work for you on HRT, bit of a nut, wasn't he?
- Valamikor nálad dolgozott a túszmentőknél, egy kicsit flúgos, nem?
EnglishHe's the other fry cook at the diner where I used to work.
Õ egy másik szakács abban az étteremben, ahol dolgoztam.
EnglishBefore I became a politician, I used to work with a lot of innovators and help lots of start-up companies.
Politikusi pályafutásom előtt sok újítóval dolgoztam együtt és sok vállalat beindításában vettem részt.
EnglishIt's a place that's famous to a lot of you who know about the bandits, the dacoits who used to work up there.
Egy olyan hely, mely híres sokatok számára, ha tudtok a banditákról, a dakoitokról, akik ott dolgoztak.
EnglishUniversal Export, sir, where James Bond used to work.
Universal Export, ahol Mr. James Bond is dolgozott.
EnglishAnatoliy used to work for me, back when I was a colonel.
Anatolij nekem dolgozott még ezredes koromban.
EnglishShe and I used to work at the Comfort Tree Hotel together?
Akivel a Puhafa Hotelben dolgoztunk együtt?

Other dictionary words

English
  • used to work

Do you want to translate into other languages? Have a look at our Esperanto-English dictionary.