"useful" translation into Hungarian

EN

"useful" in Hungarian

HU

EN useful
volume_up
{adjective}

Anyway, that threat is useful as a threat, but it's not very useful as a tool.
Akárhogy is, a fenyegetése fenyegetésnek hasznos, eszköznek viszont nem.
Well, that was useful, a hell of a lot more useful than being able to kill people.
Ez már hasznos, sokkal hasznosabb, mint az emberek öldöklésének készsége!
They are at the end of their useful lives and are technically obsolete.
Ezek már elérték hasznos élettartamuk végét és műszakilag elavultak.

Synonyms (English) for "useful":

useful

Context sentences for "useful" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHowever, we can already draw certain conclusions which may be useful in future.
Ugyanakkor már most levonhatunk a jövőben talán hasznunkra válható következtetést.
EnglishI would like to remind you of a fact from history that should be useful to you.
Szeretném egy történelmi tényre emlékeztetni Önöket, ami még a javukra válhat.
EnglishYou need to be working, doing something that’ll make you feel useful again.
Dolgoznod kell, muszáj csinálnod valamit, amitől újra hasznosnak érzed magad.
EnglishThat would prove useful in uniting the Four Lands against their common enemy.
Ez hasznukra lehet, ha egyesíteni akarják Négyföldet a közös ellenséggel szemben.
EnglishBoy, this would have been useful in Eye-Corps back when I was a kid, John breathed.
- Öreg, ennek aztán hasznát vettük volna sráckoromban a felderítőknél - nyögte.
EnglishSex was a useful tool for the task, but power and ambition were so much better.
A szex is roppant hatásos eszköz, de a hatalomvágy és az ambíció még inkább.
EnglishSo it serves no useful purpose to decry it as some kind of 'Bolkestein directive'.
Úgyhogy nincs értelme leszólni, egyfajta "Bolkestein-irányelvnek” bélyegezni.
EnglishThe collection of passenger data must not just be useful; it must be necessary too.
Az utasadatok gyűjtésének nem csak hasznosnak, hanem szükségesnek is kell lenniük.
EnglishIn addition, companies will be denied a useful tool for internal business succession.
A vállalatoktól továbbá ezáltal megvonják a belső jogutódlás egy fontos eszközét.
EnglishIf he gets flogged in school, it is for a purpose, to learn something useful.
A nemes az megtanulja a tudományokat, ha alulról verik is bele, de beleverik.
EnglishWe think it could be a useful tool against certain types of spiritual manifestations.
Azt hiszem, alkalmas eszköz lehet némely spirituális megnyilvánulással szemben.
EnglishHis brother had given it to him the previous Christmas, but he hadn't found it useful.
Az öccsétől kapta az előző karácsonyra, de nem találta különösebben hasznosnak.
EnglishHe was very disappointed, I think, that I couldn't tell him anything useful.
Azt hiszem, nagyon csalódott volt, hogy nem tudtam neki semmi érdemlegeset mondani.
EnglishIt might be useful to him later, if others, their friends, came over the Passes.
Ennek később hasznát vehetné, ha mások, a barátai átjönnek a szorosokon.
EnglishMadouc held her tongue; reproaches, clearly, would serve no useful purpose.
Madouc tartotta a száját, tudva, semmi értelme nem lenne a szemrehányásoknak.
EnglishThe good spirits were useful; the bad spirits were dangerous and nerve-wracking.
A Jó szellemek hasznosak voltak, a gonoszok veszedelmesek és idegesítők.
English'It has occurred to me,' said Lomax, 'that a woman might be very useful here.
- Arra is gondoltam - mondta Lomax -, hogy erre a szerepre nő volna a legalkalmasabb.
EnglishIt would be more useful to investigate the implementation process more closely.
Sokkal hasznosabb lenne közelebbről megvizsgálni a végrehajtási eljárást.
English; The area's available wild cereals were not nearly as useful as wheat and barley.
A terület őshonos gabonaféléi közel sem voltak olyan hasznosak, mint a búza és az árpa.
EnglishI should feel proud that Daneel finds my work useful in preparing the way.
Büszkének kéne lennem, hogy Daneel hasznosnak tartja a munkámat az előkészítéséhez.