"useful way" translation into Hungarian

EN

"useful way" in Hungarian

See the example sentences for the use of "useful way" in context.

Similar translations for "useful way" in Hungarian

useful adjective
Hungarian
to use verb
way noun

Context sentences for "useful way" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI should feel proud that Daneel finds my work useful in preparing the way.
Büszkének kéne lennem, hogy Daneel hasznosnak tartja a munkámat az előkészítéséhez.
EnglishIt is a more hopeful, it is a more human, and is a more useful way of understanding our environment.
Reményteljesebb, emberibb és hasznosabb módja ez környezetünk megismerésének.
EnglishThese centres of excellence could prove a useful way of sharing knowledge, training and the exchange of information.
Ezek a kiválósági központok a tudás megosztása, a képzés és az információcsere terén hatékony módszernek bizonyulhatnak.
EnglishCould that in any way be useful to us?'
EnglishStill, he thought the Corn King and his priests might be useful in one way, when they came to meet the Northhounds.
Ám azzal nyugtatta meg magát, hogy ha máskor nem, a Gabonakirály meg a papjai hasznosak lehetnek, amikor összetalálkoznak az északi kopókkal.
EnglishI must say that the results achieved in the trans-European networks indicate to me that this would be a useful way of stepping up our action in this area.
Azt kell mondanom, hogy a transzeurópai hálózatok esetében elért eredmények azt jelzik számomra, hogy ez egy nagyon hasznos módja a cselekvés felgyorsításának ezen a területen.
EnglishSuch an instrument could use the financial technique of buying and selling options on the world market and would prove useful as a way to combat speculation.
Ez az instrumentum a világpiacon opciók vásárlásának és értékesítésének pénzügyi technikájával működhetne, és igen hasznosnak bizonyulhatna a spekuláció elleni fellépésben is.
EnglishMen and women vary from each other precisely because the two sexes complement each other in a useful and beneficial way in everyday life, in partnerships and in society.
A férfiak és nők pontosan azért különböznek egymástól, mert a két nem hasznos és előnyös módon egészíti ki egymást a mindennapi életben, a társkapcsolatokban és a társadalomban.
EnglishThey clarify several points in a useful way, in particular as regards the neutral display of travel options on the travel agent's screen and the protection of personal data.
Ezek több pontot hasznosan egyértelműsítenek, különösen, ami az utazási lehetőségek semleges megjelenítését az utazási iroda képernyőjén, és a személyes adatok védelmét illeti.

Other dictionary words

English
  • useful way

Translations into more languages in the bab.la English-Thai dictionary.