EN usefulness
volume_up
{noun}

Immigration cannot be regulated according to the criterion of its usefulness as EU capital.
A bevándorlást nem lehet mint az EU tőkéjét a hasznosság kritériuma alapján szabályozni.
And that usefulness was what saved my neck.
És ez a hasznosság mentett meg a kötéltől.
. - (DE) The Gruber report views immigration, in some parts, solely in terms of the usefulness of the immigrating workers as capital.
. - (DE) A Gruber-jelentés bizonyos részei kizárólag a hasznosság szempontjából, mint tőkére tekint a bevándorló munkaerőre.
usefulness

Context sentences for "usefulness" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt would not occur to anyone, least of all me, to dispute the usefulness of NATO.
Senkiben sem kérdőjeleződik meg a NATO hasznosságának kérdése, legkevésbé bennem.
EnglishIts usefulness is proven for home users as well as for large networks.
A tapasztalatok szerint vállalati és otthoni felhasználásra is kitűnően megfelel.
EnglishThe report by Sylvia Kaufmann stresses the usefulness of the Network and its success.
Sylvia Kaufmann jelentése hangsúlyozza a Hálózat hasznosságát és sikerét.
EnglishOf course diagnostic usefulness had redeemed this special psyche sense completely.
Hát persze, a különleges adottság bőven megtérült a diagnosztikában.
EnglishI voted in favour of this package because of its unquestionable usefulness.
írásban. - (RO) A csomag mellett szavaztam, annak megkérdőjelezhetetlen hasznossága miatt.
EnglishDiseases which reduce the usefulness of the seed shall be of the lowest possible level.
2. A vetőmag felhasználhatóságát csökkentő betegségek szintje a lehető legalacsonyabb.
EnglishI reject any categorisation of people based on usefulness criteria.
Elutasítom az emberek bármely hasznossági kritérium szerinti kategorizálását.
EnglishIn consequence, the usefulness of an umpteenth declaration of intent is somewhat limited.
Ebből adódóan egy tizenvalahanyadik szándéknyilatkozat hasznossága némiképp korlátozott.
EnglishClearly, it is much more difficult to grasp exactly what the usefulness of PNR data is.
Nyilvánvalóan nehezebb pontosan megmondani, mi a PNR-adatok haszna.
EnglishI defended the usefulness of the system, but subject to full guarantees.
Kiálltam a rendszer hasznossága mellett, de csak teljes körű garanciák megvalósulása esetén.
EnglishWith his usefulness ended, Jan Marais was probably liquidated.
Ezek után minthogy többé nem volt szükség rá Jan Marais-t valószínűleg likvidálták.
EnglishShe made each believe that the other had sworn to kill her as soon as her usefulness ended.
Livilla közben azon fáradozott, hogy Agrippinát elhidegítse Líviától.
EnglishGlover hoped it would not compromise Corbeau's usefulness.
Glover remélte, hogy a pasi félelmei nem lesznek kihatással a használhatóságára.
EnglishAfter a time, you saw its usefulness as a weapon too powerful to ignore.
Egy idő után úgy láttad, használhatatlan, mint fegyver, de túl erős ahhoz, hogy ne törődj vele.
EnglishI believe it's because Tony has outlived his usefulness, Edmonds said.
Azt hiszem, azért, mert Tony már nincs hasznára felelte Edmonds.
EnglishTheir usefulness also depends crucially on the way in which they are designed.
Hasznosságuk döntően a kialakításuk módjától is függ.
EnglishI think that a genuine assessment must be made of the usefulness and effectiveness of Frontex.
Úgy vélem, hogy valódi értékelést kell készíteni a Frontex hasznosságáról és eredményességéről.
EnglishI wonder about the usefulness of such calculations - what will they actually tell us?
Azon tűnődöm, hogy mennyi haszna is lehet ezeknek a számításoknak - pontosan mire is fognak rávilágítani?
English'I suppose the pigs and I should feel honored by those who proved our usefulness.
- Gondolom, a disznóknak meg nekem is megtiszteltetésnek kell éreznünk, hogy bebizonyították a hasznosságunkat.
EnglishYou might ask yourself, what's the usefulness of a robot that's unstable?
Felvetődhet a kérdés, hogy mire jó egy instabil robot?

Other dictionary words