"user friendly" translation into Hungarian

EN

"user friendly" in Hungarian

See the example sentences for the use of "user friendly" in context.

Similar translations for "user friendly" in Hungarian

to use verb
friendly adjective

Context sentences for "user friendly" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis regulation also establishes 'user-friendly' access to an area of family law.
Ez a rendelet "felhasználóbarát” hozzáférést biztosít a családjog terén is.
EnglishJust like the annual report, it is thorough, complete and user-friendly.
Az éves jelentéshez hasonlóan a honlap is alapos, mindenre kiterjedő és felhasználóbarát.
EnglishWe will try to be as user-friendly and as citizens' initiative-friendly as possible.
Megpróbálunk minél inkább felhasználó- és polgárbarátabb lenni.
EnglishIt makes it user-friendly, simple and accessible for citizens.
Ez a változat felhasználóbarát, egyszerű és hozzáférhető a polgárok számára.
EnglishI hope that the measures will be presented in a user friendly way.
Remélem, hogy az intézkedéseket felhasználóbarát módon nyújtják be.
EnglishHow can the registration process be made more user-friendly?
Hogy lehet a bejegyzési eljárást még inkább felhasználóbaráttá tenni?
EnglishHowever user-friendly the citizens' initiative is, if it is overused it will become devalued.
Bármennyire is felhasználóbarát a polgári kezdeményezés, ha túl sokat használják, le fog értékelődni.
EnglishAccess to the funds should be simpler and also more user-friendly.
Az alapokhoz való hozzáférésnek ezenfelül egyszerűbbnek és még inkább felhasználóbarátnak kell lennie.
EnglishI found the master program unfamiliar but user-friendly.
A vezérlő programot szokatlannak, de felhasználóbarátnak találtam.
EnglishThe knowledge gained enables them to create better and more user-friendly legislation.
A megszerzett tudás lehetővé teszi számukra, hogy jobb, erőteljesebben felhasználóbarát jogszabályokat hozzanak.
EnglishIt is important for cohesion policy to be user friendly.
Fontos, hogy a kohéziós politika felhasználóbarát legyen.
EnglishI will do my best to see how the website can become user-friendly.
Minden tőlem telhetőt meg fogok tenni annak megvizsgálása érdekében, hogyan tehetjük a honlapot felhasználóbaráttá.
EnglishBut we also have underspending on research and that deserves much more user-friendly financial regulation.
De a kutatásokra is keveset költünk, és ez sokkal felhasználóbarátabb pénzügyi szabályozást érdemel meg.
EnglishThe machines are user-friendly, as they say.
A gépek különben is felhasználóbarátok", ahogy mondani szokták.
EnglishYou see, selling particularly simple technology at especially expensive prices is not very user-friendly.
Hiszen a különösen egyszerű technológia árusítása kiváltképp magas áron az nem valami felhasználóbarát eljárás.
EnglishWhat is more, the scanners are also user-friendly.
Sőt mi több, a szkennerek még felhasználóbarátak is.
EnglishThe way we challenge the status quo is by making our products beautifully designed, simple to use and user friendly.
A változást szolgáljuk azzal, hogy a termékeink gyönyörűek, használatuk egyszerű és felhasználó központú.
EnglishWe would like to have a system which is user-friendly.
Felhasználóbarát rendszert szeretnénk.
EnglishWe must therefore ensure that products based on new information and communication technologies are user-friendly.
Így tehát biztosítanunk kell, hogy az új információs és kommunikációs technológiákon alapuló termékek felhasználóbarátak.
EnglishThis rule simplifies and unifies terminology and definitions, as well as making them more user-friendly.
Ez a szabály egyszerűsíti és egységesíti a terminológiát és a meghatározásokat, valamint még inkább felhasználóbaráttá teszi azokat.

Other dictionary words

English
  • user friendly

More translations in the English-Portuguese dictionary.