"user interface" translation into Hungarian

EN

"user interface" in Hungarian

See the example sentences for the use of "user interface" in context.

Similar translations for "user interface" in Hungarian

to use verb
interface noun

Context sentences for "user interface" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishA good example for this informational non-visual user interface is called AirPix.
Jó példa egy tájékoztató, nem-vizuális, felhasználói felületre az úgynevezett AirPix.
EnglishSo for this, we developed many different types of non-visual user interface technology.
Ehhez, kifejlesztettünk több különböző módot, melyek nem-vizuálisan érik el a felhasználót.
EnglishA typical example of this user interface mode is KDEStudio, our friend C++-IDE in the world of KDE.
Ilyen kialakítású pl. a KDEStudio, az egyik elterjedt KDE-s C++-os fejlesztőprogram.
EnglishYou know, from the user interface of the control system to opening curtains or closing curtains.
Tudják, a irányító rendszer felhasználói felületétől a függönyök elhúzásáig vagy a függőnyök behúzásáig.
EnglishA typical example of this user interface mode is MS Visual Studio 6.0.
Ilyen kialakítású pl. az MS Visual Studio 6.0.
EnglishA typical example of this user interface mode is Borland Delphi 6.0.
Ilyen kialakítású pl. a Borland Delphi 6.0.
EnglishSo it's actually a multi-dimensional user interface.
Tehát ez valójában egy többdimenziós felhasználói felület.
EnglishSelect the colors for the user interface elements.
Válassza ki a felhasználói felület elemeinek színét.
EnglishHere we'll just create, in this line, a little user interface that allows us to do something fun there.
Itt, ebben a sorban hozzuk létre azt a kis felhasználói felületet, amellyel aztán érdekes dolgokat csinálhatunk amott.
EnglishSo, in computer graphics and computer user interface design, there is a term called affordances.
A számítógépes grafikában, a számítógépes felhasználói felületek tervezésében van egy fogalom, az úgynevezett "megengedések".
EnglishStyleThis module allows you to modify the visual appearance of user interface elements, such as the widget style and effects.
StílusEbben a modulban a felhasználói felület grafikus elemeinek stílusát és effektusait lehet beállítani.
EnglishDisplays fonts in menus, dialogs, and other user interface elements using the system font settings.
A menük, párbeszédablakok és a felhasználói felület egyéb elemeinek betűkészletei a rendszer betűkészlet-beállításainak megfelelően jelenjenek meg.
EnglishIn addition, I would like to recommend that the Commission supports the introduction of the Common Standardised User Interface (CSUI).
Emellett azt szeretném javasolni, hogy a Bizottság támogassa a közös szabványosított felhasználói interfész (CSUI) bevezetését.
EnglishIf you go on, that's a slightly more complicated program that's now doing all sorts of algorithmic things and creating user interface and so on.
Ha továbbmegyünk, ez a program egy kissé bonyolultabb, amely itt most mindenféle algoritmikus dolgot végez, felhasználói felületet hoz létre és így tovább.

Other dictionary words

English
  • user interface

More translations in the English-Japanese dictionary.