"user name" translation into Hungarian

EN

"user name" in Hungarian

See the example sentences for the use of "user name" in context.

Similar translations for "user name" in Hungarian

to use verb
name noun
to name verb

Context sentences for "user name" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishImportant: case is important here: myusername is not the same as MyUserName.
Fontos: a betűméret számít, tehát a NagyIstván név nem azonos a nagyistván névvel!
EnglishA mail or newsgroup account with the same user name and server name already exists.
Már létezik ilyen nevű levelező postafiók vagy hírcsoportfiók ezzel a kiszolgálóval.
EnglishCould not create a new user - perhaps this name is already in use
Egy új felhasználó létrehozása nem sikerült - talán a megadott név már használt.
EnglishTo access the directory server, enter your user name and password.
A könyvtárkiszolgáló eléréséhez adja meg felhasználói nevét és jelszavát
EnglishEnter the incoming user name given to you by your email provider
Írja be a felhasználói nevét, amelyet az e-mail szolgáltatója adott meg
EnglishThe user name you use to log in to your ISP or web hosting service
A felhasználói név, amit a szolgáltatóhoz való belépéshez használ
EnglishAn account with that user name and server name already exists.
Már létezik postafiók ezzel a kiszolgálónévvel és felhasználói névvel.
Englishquot;, is identical to your incoming server, your incoming user name will be used to access it.
quot;, ugyanaz, mint a bejövő kiszolgálója, és a bejövő felhasználó neve lesz használva az eléréséhez.
EnglishCheck this if the user's full name should be stored in the cn (Canonical Name) attribute.
Jelölje be ezt az opciót, ha a teljes felhasználónevet el szeretné tárolni a cn (Canonical Name) attribútumba.
EnglishThe default domain is used to complete email addresses that only consist of the user's name.
Az alapértelmezett tartománynévvel lesznek kiegészítve azok a címek, melyek csak a felhasználónévből állnak.
EnglishType the user name for accessing the database.
Írja be az adatbázis-eléréshez használandó felhasználói nevet.
EnglishAutomatically Detect Handheld && User Name
A kéziszámítógép és a felhasználónév automatikus detektálása
EnglishSaves the user's full name with the file.
A program a felhasználó teljes nevét is menti a fájllal.
EnglishThe password associated with your user name
A felhasználói névhez tartozó jelszó
EnglishUser name for the change log editor:
Felhasználónév a módosítási naplóhoz:
EnglishEnter the outgoing user name given to you by your email provider (this is typically the same as your incoming user name).
Írja be az e-mail szolgáltatója által megadott kimenő felhasználói nevét (ez általában ugyanaz, mint a bejövő felhasználi név).
EnglishYour User Name has been updated.
EnglishUser name (optional):
EnglishOutgoing User Name:
EnglishIncoming User Name:

Other dictionary words

English
  • user name

Even more translations in the English-Korean dictionary by bab.la.