"users" translation into Hungarian

EN

"users" in Hungarian

See the example sentences for the use of "users" in context.

Context sentences for "users" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI have made the most of the users' rights aspects, but we still have work to do.
A "felhasználók jogai” aspektusból kihoztam, amit lehetett, de van még dolgunk.
EnglishIt is, in fact, the only major Western currency that has not made its users poorer.
Sőt, ez az egyetlen főbb nyugati valuta, ami nem tette szegényebbé tulajdonosait.
EnglishOn the other hand, it has to consider the economic interests of producers and users.
Másrészt figyelembe kell venni a gyártók és a felhasználók gazdasági érdekeit.
EnglishUsers will have access to information that was previously kept internally.
A felhasználók hozzájutnak majd a korábban belső körökben tartott információkhoz.
EnglishThat is a success for Parliament but, above all, it is a victory for users.
Ez siker a Parlament számára, de mindenekelőtt a betegek számára jelent győzelmet.
EnglishIt will also simplify disputes between airport users and airport operators.
A repülőtér használók és a repülőtér működtetők közötti vitákat is leegyszerűsíti.
EnglishShare this and other folders with network users and display and set access privileges
Mappa megosztása a hálózati felhasználók számára és a jogosultságok beállítása
EnglishThis constitutes support precisely for strengthening the rights of users and consumers.
Ez a támogatás pontosan a felhasználók és a fogyasztók jogai erősítésének szól.
EnglishWe would be thrilled if we had one semitone pitch perception in cochlear implant users.
Örülnénk, ha egy félhangon belül lenne a csiga implantátum hangmagasság észlelése.
EnglishAn international Charter of Fundamental Rights for Internet users is needed.
Szükség van egy nemzetközi alapjogi chartára az internethasználók jogairól.
EnglishOf course, this is also the responsibility of the users, but the states must take action.
Ez természetesen a felhasználók felelőssége is, de az államoknak is lépniük kell.
EnglishIts usefulness is proven for home users as well as for large networks.
A tapasztalatok szerint vállalati és otthoni felhasználásra is kitűnően megfelel.
EnglishWe can ensure that they make urban transport more attractive to users.
Biztosíthatjuk, hogy a városi közlekedés vonzóbb legyen a felhasználók számára.
EnglishFrom the perspective of readers and internet users, this is a wonderful idea.
Az olvasók és az internethasználók szempontjából fantasztikus az ötlet.
EnglishTip of the dayWill display another good tip contributed by KDevelop users.
A mai tippMegjelenít egyet a KDevelop felhasználói által összegyűjtött tanácsok közül.
EnglishCochlear implant users cannot tell the difference between these instruments.
A csiga implantátum használók nem tudnak különbséget tenni eközött a két hangszer között.
EnglishThe proposed measures will benefit the environment, consumers and users.
A javasolt intézkedések a környezet, a fogyasztók és a felhasználók javát szolgálják.
EnglishIt merely provides for widespread policing of the activities of Internet users.
Csupán az internet-felhasználók tevékenységeinek széleskörű rendszabályozásáról rendelkezik.
EnglishWhile downloading is in progress, however, users have to watch the advertising on the site.
A letöltés közben azonban a felhasználóknak nézniük kell a honlap reklámjait.
EnglishThe compromise reached is a victory for the freedom of citizens and of Internet users.
A megkötött kompromisszum a polgárok és az internet-felhasználók szabadságának győzelme.

Other dictionary words

English
  • users

Do you want to translate into other languages? Have a look at our English-Spanish dictionary.