"using up" translation into Hungarian

EN

"using up" in Hungarian

EN using up
volume_up
{noun}

Synonyms (English) for "using up":

using up

Context sentences for "using up" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishUsing the most up-to-date science as a tool can only help the task ahead of us.
Az előttünk álló feladat megoldásában a legmodernebb tudományok csak segíthetnek.
EnglishMy grandchildren will be using up the last of my frequent-flyer miles.''
Az unokáim fogják majd felhasználni az örökül hagyott utaskilométereimet.
EnglishEveryone bears part of the responsibility for the delays in using up the funds.
A felhasználások késedelmében mindenkinek megvan a maga hibája.
EnglishShe immediately picked it up - using a rag, not her bare hands - and carried it out.
Gregor nagyon kíváncsi volt, hogy mit hoz helyette, és a legkülönfélébb dolgok jutottak eszébe.
EnglishJohn brought the camera back up, using it like a gunsight.
Clark ismét a szeméhez emelte a gépet, úgy használta, akár egy puska látcsövét.
EnglishThe vapid mannerisms of pale people, using up their lives.
Jelentéktelen fiatalemberek éretlen virgonckodása, csak ebben merül ki az életük.
EnglishI want to thank the rapporteur, Mr Lewandowski, for not using up the entire 20% increase.
Hálás vagyok az előadónak, Lewandowski úrnak, hogy nem használta fel az egész 20%-os többletet.
EnglishParties are not part of the machinery of state and should not be set up using tax revenue.
A pártok nem az államgépezet részei, és nem szabad őket adóbevetéleket felhasználva létrehozni.
EnglishWe're kind of like greedy kids, using it all up, aren't we?
Olyanok vagyunk, mint a kapzsi gyerekek, mindent elhasználunk, nem?
EnglishWhat difference is there really between this and a woman's using make-up?
Ugyanaz, amiért a nők kozmetikushoz szaladgálnak...
EnglishHowever, we can achieve a great deal by using a bottom-up and a top-down approach at the same time.
Ugyanakkor komoly eredményeket is elérhetünk a lentről felfelé és fentről lefelé megközelítés használatával.
EnglishUsing funds built up through his titanically successful household products, Pixler has created his own dream city.
Pixler a hihetetlenül sikeres háztartási cikkeiből befolyt pénzből húzta fel a megálmodott várost.
EnglishWhen you share them, you end up using less.
Ha pedig megosztjuk, akkor kevesebbet használunk belőle.
EnglishSo he had ended up using the old Zebco after all.
A boldogabbik végét már tűzheti a kalapja mellé!
EnglishShe picked it up carefully, using both hands, ready to tell him the things she believed he wanted to hear.
Óvatosan, két kézzel emelte a hallgatót, és azzal az elszánt szándékkal, hogy olyasmit mond csakis, amit Alan szívesen hallana.
EnglishA hundred times Sir Roger must patch it up, often using means that would cost him dearly in the next life.
Sir Rogernek ezerszer is meg kellett erősítenie, gyakran olyan eszközökkel, amiket a túlvilágon biztosan a fejére olvasnak majd.
EnglishIt doesn't matter what kind of sediment you're using to grind up, whether it's bacteria or any other plants or animals.
Nem számít, milyen típusú üledéket használunk a daráláshoz, legyen az akár baktérium vagy bármilyen más növény vagy állat.
EnglishThe big Sparrow missile slid off the rails and immediately went straight up, using its powerful firststage motor to gain maximum altitude.
A Sparrow rakéta lecsúszott a kilövősínről, és erős első fokozatát begyújtva azonnal emelkedni kezdett.
EnglishYes, I have been using myself up rather too freely, he remarked, in answer to my look rather than to my words; I have been a little pressed of late.
-Igen - felelte inkább kérdő tekintetemre, mint a szavaimra -, könnyelműen gazdálkodtam az erőmmel.
EnglishThey will die prematurely because Europe will give up using nuclear power and replace it with fossil energy.
Ők azért fognak idő előtt meghalni, mert Európa le akar mondani az atomenergia használatáról és fosszilis energia használatára akar áttérni.

Other dictionary words