"usual" translation into Hungarian

EN

"usual" in Hungarian

EN

usual {adjective}

volume_up
They were the usual large size and they had the usual weathered faces and suspicious eyes.
A szokásos nagyméretű, szokásos viharvert arcú és gyanakvó tekintetű alakok.
He was a weak man with the usual vices and the usual predictability of weak men.
Gyenge ember volt, a gyenge emberek szokásos kiszámíthatóságával és bűneivel.
He took the usual route at the usual pace to the usual metro stop, down the escalator, onto the platform.
A szokásos útvonalon, a szokásos tempóval ment le a szokásos metróállomásra.

Synonyms (English) for "usual":

usual
English
usually

Context sentences for "usual" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe usual, Jared? the woman called from the cash ister, already ringing him up.
A szokásosat, Jared? kérdezte a nő, de már ütögette is a pénztárgép billentyűit.
EnglishIt was the usual place to quarter a foreign national the CIA wanted to protect.
Általában itt szállásoltak el olyan külföldieket, akiket a CIA meg akart védeni.
EnglishThey're just the usual everyday stares of admiration and lust, she told herself.
Pusztán a hétköznapi rajongó és sóvárgó pillantások ezek, nyugtatgatta magát.
EnglishHe was a weak man with the usual vices and the usual predictability of weak men.
Gyenge ember volt, a gyenge emberek szokásos kiszámíthatóságával és bűneivel.
EnglishRudin as usual surveyed them all through his drifting spire of cigarette smoke.
Rugyin, mint általában, cigarettája füstspiráljai mögül szemmel tartott mindenkit.
EnglishThey were burning more than the usual amount of midnight oil here, Provalov saw.
A központban, állapította meg Provalov, éjt nappallá téve dolgoztak az ügyön.
EnglishThe Council's decision, while late, as usual, was in the end the correct one.
Az Európai Tanács szokása szerint nagy késéssel, de végül is jó döntést hozott.
EnglishMr Lewandowski, you have said that a business-as-usual approach is not acceptable.
Lewandowski úr, Ön kijelentette, hogy a szokásos megközelítés nem elfogadható.
EnglishThe damned door hadn't finished its usual double bang, that was what about it.
A rohadt ajtóval az volt, hogy a már megszokott csapkodás egyszer csak megszakadt.
EnglishSure enough, there were the usual collection of magazine stands and small stores.
Innen már látni lehetett a kijáratot, és hamarosan a szabadban találta magát.
EnglishIt was late enough that he'd have to pass on his usual pint of bitter tonight.
Elég későre járt már, úgyhogy ma este le kell mondania szokásos korsó söréről.
EnglishCurare is the usual poison employed by the South American natives, I believe.
Általában kuráre az a méreg, amelyet a bennszülöttek használnak, ha jól tudom.
EnglishAt last the usual curtain had fallen, cutting her off from past and future.
Aztán végre lehullott a szokott függöny, amely elválasztotta múlttól és jövőtől.
EnglishAs usual, only one side of the question has been allowed to get to the wider public.
Szokás szerint a dolgoknak csak az egyik oldalát mutatták be a nagyközönségnek.
EnglishJane looked a little paler than usual, but more sedate than Elizabeth had expected.
Jane kissé sápadtabb volt a megszokottnál, de nyugodtabb is, mint Elizabeth várta.
EnglishThat in itself was not usual, for it meant that there were many men on duty.
Ez se volt szokatlan, mert csak azt jelentette, hogy sokan vannak szolgálatban.
EnglishI'd had the usual implants to inhibit ovulation, right on the dot, every three years.
Háromévente egy olyan orvosi eszközt ültettek belém, ami meggátolja a peteérést.
EnglishHe said: I breakfasted downstairs about nine o'clock as usual and read the paper.
- Odalent, mint rendesen, kilenc órakor megreggeliztem és újságot olvastam - kezdte.
EnglishAfter, I had only the usual training befitting a nobleman's son, said Lancelet.
Később már csak annyit, amennyit nemesember fiának illik - felelte Lancelet.
EnglishHe pulled the sheet up and rolled over on his left side, his usual sleeping position.
A nyakáig húzta a takarót, és a bal oldalára fordult: mindig így szokott aludni.