"usual manner" translation into Hungarian

EN

"usual manner" in Hungarian

See the example sentences for the use of "usual manner" in context.

Similar translations for "usual manner" in Hungarian

usual adjective
Hungarian
manner noun

Context sentences for "usual manner" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAfterwards, of course, political capital was made out of it in the usual manner.
Később természetesen, ahogy már szokás, tőkét kovácsoltak belőle.
EnglishFor once he did not try to excuse or explain himself in his usual glib manner.
Ezúttal nem próbált magyarázkodni a maga gördülékeny stílusában.
EnglishIf Gelmar does send word to Irnan, he'll do it in the usual manner, by messenger, by the roads.
Ha Gelmar üzenetet küld Irnanba, akkor a szokásos módon, az országúton fog küldöncöt meneszteni oda.
EnglishThe doctor's usual florid manner was rather in abeyance this morning.
Szóvirágokkal ékes modorát ezen a reggelen elhagyta.
EnglishThen, with a sudden vehemence most unlike his usual melancholy manner, he brought down his hand with a bang on the table.
Aztán a mélabús természetű Fournier tőle meglehetősen szokatlan módon vadul az asztalra csapott.
EnglishHis usual efficient, no-nonsense manner wasn't in evidence now; his eyes had a faraway look.
A férfi megszokott határozott, józan viselkedése most egyáltalán nem volt egyértelmű; a tekintetébe valami révület költözött.
EnglishSpread the slurry in the usual manner over the plates ; the thickness of the layer should be approximately 0 75 mm.
A szuszpenziót a megszokott módon visszük fel a lemezekre; a réteg vastagsága megközelítőleg 0,5 mm legyen.
EnglishIt was totally unlike his usual manner.
Egészen más volt, mint ahogy megszoktuk.
EnglishIf she had mistaken his usual bedside manner for special interest, the next few minutes were going to be among the most socially awkward in her life.
Susan kétségbeesetten szerette volna visszaszívni iménti szavait, és egy perccel visszapörgetni az idő kerekét.
EnglishMost unlike his usual manner.
EnglishWhereupon it was given in to the parish clerk, and he also returned them to the Hall; and it was printed in the weekly bill of mortality in the usual manner, thus -
A lelet azután elkerült az egyházfihoz, aki továbbadta a városházának, ott pedig a szokásos módon közzétették a heti halálozási jegyzékben ilyenformán:
EnglishToday's debate is no substitute for dealing with the topic in this House in the usual manner, with the rapporteur's statement, in the committees and the political groups.
A mai vita nem helyettesíti, hogy a témával, a szokásos eljárásoknak megfelelően rapporteur állításával, a bizottságokban és a frakciókban foglalkozunk ebben a házban.
EnglishApparently, in preparing our position, events that took place towards the end of July were not communicated by my services in the usual manner, because of the holiday period.
Úgy tűnik, hogy miközben álláspontunkat kidolgoztuk, a július vége felé történt eseményeket szolgálataim nem közölték a szokásos módon a nyári szabadságolási időszak miatt.
EnglishBut, damn it, that spoils it, he complained, fighting to keep the uneasiness out of his eye, fighting to retain his usual lazily amused manner, and not making such a poor job of it.
De hát ez elrontja az egészet, az ördög vigye el! jajveszékelt és közben azon igyekezett, hogy a szemében ne a zavar látszódjék, hanem csak a szokott lustán-vidám magatartás.

Other dictionary words

English
  • usual manner

More translations in the English-Swedish dictionary.