"valiantly" translation into Hungarian

EN

"valiantly" in Hungarian

EN valiantly
volume_up
{adverb}

valiantly
Not that she cared much about his technique, as he valiantly played the male for her.
Nem mintha sokat bíbelődött volna a technikával, miközben vitézül állta a sarat vágyaival szemben.
I always loved it, Aeneas leaves dying Troy, valiantly journeys all the way to beautiful Italy and there founds our nation.
Aeneas elhagyja a haldokló Tróját, vitézül elvitorlázik a gyönyörű Itáliába, és megalapítja nemzetünket.

Synonyms (English) for "valiantly":

valiantly
English
valiant
English

Context sentences for "valiantly" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe minuscule print strains his eyes again, but he valiantly plows through it.
Az apró betűk miatt megint meg kell erőltetnie a szemét, de derekasan végigolvassa.
EnglishI tried valiantly to hate her, but it simply wasn't working.
Mindent megpróbáltam, hogy meggyűlöljem, de hiába, nem ment.
EnglishHe's very weak and trying valiantly to walk on his own.
Rettentő gyenge, de derekasan igyekszik a saját lábán járni.
EnglishII Though Howie had valiantly fought off sleep through most of the afternoon, by early evening he could barely keep his eyes open.
Habár a délután java részében Howie sikeresen legyűrte az álmosságot, kora estére már alig bírta nyitva tartani a szemét.
EnglishIn the ballroom, Josie was smiling valiantly into the face of a stout, perspiring man as her nimble feet avoided his destructive tread.
A bálteremben Josie hősiesen mosolygott egy kövér, izzadó férfi arcába, miközben fürge lábbal tért ki tipró léptei elől.
EnglishHe nodded his head valiantly.
EnglishFor twenty odd years or more, the United Nations has been trying valiantly to bring this situation to some stability, but only with 20 000 soldiers.
Húsz vagy annál is több éven át az Egyesült Nemzetek Szervezete derekasan próbálta ezt a helyzetet valamilyen módon stabilizálni, azonban csak 20 000 katonát vetettek be.
EnglishOf course Quinn never would have gone to her, I should add, he'd protected her from his secret valiantly, as noted, but she'd come here to Quinn, to his very room, begging to die in his bed.
Õ természetesen sose ment el a lányhoz, hozzátenném, hősiesen oltalmazta a titkától; Mona jött ide, ő esdekelt, hogy a fiú ágyában halhasson meg.