"valuation" translation into Hungarian

EN

"valuation" in Hungarian

EN

valuation {noun}

volume_up
Application Guidance Measurement (paragraphs 43 to 70) No Active Market: Valuation Technique AG76A.
Alkalmazási útmutató Értékelés (4370. bekezdések) Nincs aktív piac: Értékelési technika AG76A.
Transparency is necessary, which means that models and the basis for valuation must be disclosed.
Az átláthatóság szükséges, ami azt jelenti, hogy nyilvánosságra kell hozni az értékelési modelleket és az értékelés alapját.
They cannot do it, because behind it lies a challenge in terms of reputation, and undoubtedly in terms of valuation, a challenge that is extremely difficult to deal with.
Nem tehetik meg, mert emögött a reputációjukkal szembeni kihívás áll, és kétségtelen, az értékelés szempontjából ez egy olyan kihívás, amivel nagyon nehéz megbirkózni.

Context sentences for "valuation" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThe report shall also describe any special valuation difficulties which have arisen.
A jelentés megjelöli a felmerült különleges értékelési problémákat is.
EnglishThere must be a very exact valuation of what is chosen by each person.
Pontosan fel kell becsülni mindent, ki-ki, amit magával akar vinni.
EnglishBut a valuation for probate will be much lower than the things would be in the open market.
Igaz, sokkal nagyobb értékek fognak kijönni, mint a szabadpiacon.
EnglishRECOGNIZING that valuation procedures should not be used to combat dumping;
AZZAL A SZÁNDÉKKAL, hogy megteremtsék a polgári légi járművek kereskedelmét szabályozó nemzetközi rendszert;
EnglishApplication Guidance Measurement (paragraphs 43 to 70) No Active Market: Valuation Technique AG76A.
Alkalmazási útmutató Értékelés (4370. bekezdések) Nincs aktív piac: Értékelési technika AG76A.
EnglishAt today's valuation, that would be USD 10 billion higher.
A mai értéken ez 10 milliárd dollárral többet érne.
EnglishTransparency is necessary, which means that models and the basis for valuation must be disclosed.
Az átláthatóság szükséges, ami azt jelenti, hogy nyilvánosságra kell hozni az értékelési modelleket és az értékelés alapját.
EnglishOh, I suppose there is a proper valuation.
- Nyugodt lehetsz, pontosan felbecsülnek mindent.
EnglishIn close cooperation with the Financial Stability Forum, the IASB has set up an advisory panel on fair valuation.
A Pénzügyi Stabilitási Fórummal szoros együttműködésben, az IASB tanácsadó panelt hozott létre, előmozdítandó a tisztességes értékelést.
EnglishAnd the World Bank has acknowledged this and they've started a project called WAVES -- Wealth Accounting and Valuation of Ecosystem Services.
A Világbank tudomást szerzett erről és beindította a WAVES nevű projektet -- Ökoszisztémák Szolgáltatásainak Felértékelése és Javak Könyvelése.
EnglishCUSTOMS VALUE MEANS THE CUSTOMS VALUE AS DEFINED IN THE CONVENTION CONCERNING THE VALUATION OF GOODS FOR CUSTOMS PURPOSES SIGNED IN BRUSSELS ON 15 DECEMBER 1950 .
A "vámérték" az 1950. december 15-én Brüsszelben aláírt, az áruk vámügyi célokból történő értékeléséről szóló egyezményben meghatározott vámérték.
EnglishWe will continue to bring to public attention the workers' struggle against the notorious opt-out and for the appropriate valuation of work.
Ezentúl is felhívjuk a közvélemény figyelmét a munkavállalóknak a rossz hírű opt-out intézményével szemben és a munka megfelelő értékelése érdekében folytatott küzdelmére.
EnglishAnother important aspect is the extension of the proposals for professional training to seafarers at all levels in order to combat their under-valuation and exploitation.
Egy másik fontos szempont a tengerészek szakmai képzésének minden szintű kiterjesztése az alulértékelésük és kihasználásuk elleni küzdelem érdekében.
EnglishThe problems of valuation of complex securitised products and market-clearing mechanisms in stressful market situations also need further analysis.
Az összetett, értékpapírosított termékek és a feszült piaci helyzetekben a piackiegyenlítési mechanizmusok értékelésével kapcsolatos problémák is további elemzést igényelnek.
EnglishWe need new or different structures, priorities and bases for valuation in order to build up a global economy and a financial, social and judicial order in the world.
Új, más struktúrákra, prioritásokra és értékelési alapokra van szükségünk a világgazdaság és egy új pénzügyi, társadalmi és igazságügyi világrend felépítéséhez.
EnglishThey cannot do it, because behind it lies a challenge in terms of reputation, and undoubtedly in terms of valuation, a challenge that is extremely difficult to deal with.
Nem tehetik meg, mert emögött a reputációjukkal szembeni kihívás áll, és kétségtelen, az értékelés szempontjából ez egy olyan kihívás, amivel nagyon nehéz megbirkózni.
EnglishThis mainly resulted from speculation engaged in by companies which have made very high profits from the speculative valuation of oil stocks purchased at lower prices.
Ez főleg olyan vállalatok által folytatott spekulációból származott, amelyek nagyon magas nyereséget értek el az alacsony áron megvásárolt olajkészletek spekulációs értékeléséből.
EnglishIt is recognized that the method of valuation provided for in Article 5 (2) would normally not be applicable when, as a result of the further processing, the imported goods lose their identity.
(c) Árra vonatkozó kötelezettségvállalásokat javasolhatnak az importőr aláíró hatóságai, de az exportőr nem kötelezhető ilyen kötelezettségvállalásra.

Synonyms (English) for "valuation":

valuation
Other dictionary words