"vast" translation into Hungarian

EN

"vast" in Hungarian

EN vast
volume_up
{adjective}

These are neighbouring countries with vast income differences.
Szomszédos országokról van szó, hatalmas jövedelembeli különbségekkel.
The weakness of all dictatorships is that they are vast bureaucracies.
Minden diktatúra legfőbb gyengéje, hogy hatalmas bürokráciát épít ki.
They spoke of a civilized world, vast and full of great cities.
Egy hatalmas, civilizált birodalomról meséltek, amely tele van büszke városokkal.
Everyone agrees on the diagnosis, but there is vast debate regarding the cure.
A diagnózisban mindenki egyetért, de a terápia tekintetében óriási a vita.
Its vast maw gaped not more than a foot from Diamndas outstretched arms.
Óriási szája Diamanda kinyújtott karjától alig fél méterre tátogott.
Russia is vast, with many different eth-nic groups.
Oroszország óriási, sok különböző etnikai csoport hazája.
It is associated with a vast number of social ills that attract criminal activity.
Rengeteg társadalmi betegséggel jár, amelyek bűncselekményeket is vonzanak.
Behind the bar were crude, dusty wooden wine racks holding a vast array of bottles.
A pult mögött poros farekeszek sorjáztak, bennük rengeteg üveg.
Psychohistory was basically a vast set of interlocked equations, following the variables of history.
A rengeteg jel láttán Harinak egy folyóparton pihenő madársereg jutott az eszébe.

Synonyms (English) for "vast":

vast

Context sentences for "vast" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOutside the dingy office was a room so vast Jonesy couldn't see the end of it.
A vacak kis irodán kívül egy akkora terem volt, hogy Jonesy nem is látta a végét.
EnglishThe vast majority of the EU Member States want to lift these useless sanctions.
Az EU tagállamok döntő többsége meg akarja szüntetni a hasztalan szankciókat.
EnglishThey never glimpsed vast agencies outside the blunt agonies and ecstasy of human life.
Ezek a pöttyök a béke mikroszkopikus hordozói voltak, konfliktusoszlató döntések.
EnglishThe model provided for now is quite suitable for resuming the vast majority of flights.
A jelenlegi modell megfelelő ahhoz, hogy elindíthassuk a járatok nagy többségét.
EnglishThey passed down a broad stairway that wound about the outer wall of a vast rotunda.
Leereszkedtek egy széles lépcsőn, amely egy óriás körbástya külső falán kanyargott.
EnglishMy good Legolas, do you know that the caverns of Helm's Deep are vast and beautiful?
Jó Legolasom, tudod-e, hogy a Helm-szurdok barlangjai óriásiak és meseszépek?
EnglishThe First Empire, from which vast fleets had sailed forth to map the world.
A városokban szörnyetegek bukkantak fel, s a rémálom pestisként terjedt szét.
EnglishThe vast majority supports the contents of this package, the compromise we have reached.
A nagy többség támogatja e csomagot - ezt a közösen kialakított kompromisszumot.
EnglishThe thing is, said Sir Murray at length, the sums involved are really quite vast.
A helyzet az mondta végül Murray , hogy a szóban forgó összeg valóban döbbenetesen nagy.
English. - This is, of course, a very vast question.
a Tanács soros elnöke. - Ez természetesen nagyon nagy horderejű kérdés.
EnglishFor Urdli, the uncovering of vast mineral wealth would be a trivial exercise.
Egy nagyobb ásványianyag lelőhely felfedezése Urdli számára csak egyszerű ujjgyakorlat.
EnglishHe spoke the words slowly, eyes moving again around the vast dark room.
Lassan ejtette a szavakat, tekintete ide-oda járt az elsötétített, nagy szobában.
EnglishTwo stone posts marked the entrance to the vast acreage surrounding the Quabbin Reservoir.
Két kőoszlop jelezte a Quabbin Víztárolót körülvevő széles földterület határát.
EnglishThe vast majority of Member States and Parliament agreed with this assessment.
A tagállamok többsége és a Parlament egyetértett ezzel az értékeléssel.
EnglishHere came a waitress, moving under a vast tableland of frozen ash-blonde hair.
Már jött is a pincérnő, aki irdatlan fakószőke boglyát viselt a fején.
EnglishWhich is why in this vast and lonely cosmos, we are so wonderfully optimistic.
Ezért lehet ez a nagy és magányos kozmosz olyan csodálatosan derűlátó.
EnglishWater, of course, was capable of spanning the vast range of pace among all things.
A víz persze képes volt arra, hogy megváltoztassa a léptéket, bármiét.
EnglishYou, as a magician, are able to perceive more than the vast majority of mankind.
Te, mint mágus, többet érzékelsz, mint az emberek túlnyomó többsége.
EnglishThe vision vanished, and he soared now across the vast expanse of the Wesdand.
A látomás eltűnt, és Bremen most Nyugatföld teres tájai fölött suhant.
EnglishThe problem is that its jurisdiction, through the internet, becomes extremely vast.
A probléma az, hogy az USA joghatósága az interneten keresztül jelentős mértékben kibővül.