EN vaulted
volume_up
{adjective}

vaulted (also: domed)
Moreover, the engine room is vast: three levels of it, vaulted like a cathedral.
Emellett a gépház még nagyon nagy is; három szintje van, és boltozatos, mint egy székesegyház.
The room was vaulted, its wals were painted white, and the polished stone floor was as black as night.
A boltozatos helyiség falait fehérre festették, csiszolt kőpadlója viszont fekete volt, akár az éjszaka.
The four knights stepped out into the broad, vaulted corridor and crept along towards the torchlit corner ahead.
A négy lovag kilépett a széles, boltozatos folyosóra, és elindultak a fáklyával megvilágított sarok felé.

Synonyms (English) for "vaulted":

vaulted
English
vault

Context sentences for "vaulted" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHe shouldered impatiently through the dark, vaulted caverns of Elminster's memories.
Türelmetlenül küzdötte át magát Elminster emlékezetének boltíves járatain.
EnglishAnd Lestat's voice echoed powerfully over the marble walls, the vaulted ceilings.
Lestat hangját verték vissza a márványfalak, a boltíves mennyezet:
EnglishIt is vaulted, paneled, and decorated with superb ornamentation recalling a longbygone age.
A boltíves, faborítású éttermet rég múlt időket idéző, gyönyörű ornamentika díszíti.
EnglishA fire burned in a huge, vaulted fireplace, and the few chairs were heavy and unpadded.
A hatalmas, boltíves kandallóban tűz égett, a székek erős, nehéz, párnázatlan bútordarabok voltak.
EnglishHe found himself in the same vaulted chamber, wrapped in a clean, white uni-form.
Fehér egyenruhát viselt, és remek formában érezte magát.
EnglishAt the end of this, I came to a dim passage with a higher, vaulted ceiling.
Lementem a csigalépcsőn is, és gyéren megvilágított, meglehetősen magas boltozató folyosóba jutottam.
EnglishTo his left was the vaulted arch leading to the four halls of the ground floor.
Balra a négy földszinti terembe nyíló, boltíves átjáró.
EnglishHe took three steps back toward the globe of light and vaulted onto the counter.
Visszaugrott, dörrenve vágta be az ajtót, három lépést hátrált a világosság felé, és beugrott a pult mögé.
EnglishHe drew in a deep sigh of relief when the familiar vaulted darkness loomed in his mind once more.
Megkönnyebbülten lélegzett fel, amikor az ismerős, sötét boltívek kirajzolódtak az elméjében.
EnglishThen Scyld drew his sword and vaulted over the rail into the oar pit.
Azután Scyld kivonta kardját, s az evezőpad fölé tornyosult.
EnglishAs it raced forward, Alex vaulted over die side door and fell down into the seat beside her.
Abban a pillanatban, mikor a kocsi kilőtt, Alex beugrott a másik ajtón, és lezuhant mellé az ülésre.
EnglishTo the final small four-vaulted dome at the top was tied the thread held by the hand of God.
Végül egy utolsó, négyfelé osztott boltozatú kis kupola: ebbe akaszkodott az istenkéz tartotta fonál.
EnglishThere was a vaulted roof above her, where last there'd been sky.
Boltíves tető volt fölötte, nem az ég, mint ahogy utoljára.
EnglishHe lunged toward the railing on the opposite side of the bandstand and vaulted it, landing on rain-softened grass.
Saul a túloldali korlát felé lendült, átugrott, és az esőtől puhára ázott fűbe esett.
EnglishThey went back up the narrow stairs and returned to the vaulted room where they had found the count.
Felmentek a keskeny lépcsősoron, és visszatértek a nagyterembe, ahol először találkoztak a gróffal.
EnglishSir Pom-Pom swaggered in his new boots over to Fustis; in a single brave bound he vaulted into the saddle.
- Sir Pom-Pom új csizmájában odalépett Fustishoz, és egy lendületes ugrással a nyeregben termett.
EnglishAt the end of the trial period, Sharp had vaulted from twelfth in the cookies-cakes-and-cereals market to ninth.
A próbaidő végéig a Sharp cég a tizenkettedik helyről a kilencedikre ugrott előre a piacon.
English[silence, mindworm burrowing grimly on through vaulted darkness]
[csend, az agyféreg feltartóztathatatlanul fúrja magát előre a sötét csarnokokban]
EnglishThe vaulted ceiling was webbed with old, tiny cracks.
A mennyezeten apró, pókhálószerű repedések futottak végig.
EnglishAbove, as the walls rose to a vaulted ceiling, I saw another procession against the deep shade of Roman red.
Fentebb, mielőtt álboltívben találkoztak volna a falak, sötétbíbor alapon vonult egy másik processzió.