EN vent
volume_up
{noun}

vent (also: airspace, breach, break, chink)
volume_up
rés {noun}
vent (also: anus)
vent (also: aperture, break, crack, gap)
The large roof hatch was opened to vent the smoke.
A tető csapóajtaját felhajtották, hogy a nyílás elszívja a füstöt.
Ez a ventillátor rendszer közel van a sérüléshez.
- Reaktor ventillátor elindítva.
Now the whisper of air from the vent contributed to her chill, but not because the air was cool.
A sziszegő ventillátor légárama is hozzájárult ehhez a borzongáshoz, de nem azért, mert a levegő túl hideg volt.
vent (also: cavity, earth, eye, hole)
volume_up
lyuk {noun}
Above their heads, wavering in the airflow from a heating-vent, is the dreamcatcher from Hole in the Wall.
A fejük fölött, a fűtőventilátorból áramló levegőben a Lyuk álomcsapdája himbálózik.
vent (also: chimney, flue, funnel, smokestack)
vent (also: crack, cut, slash, slit)
vent (also: duct, flue, slot, stack)
vent (also: egress, get-out)
vent (also: fly, flies)
volume_up
slicc {noun}
vent (also: flair, nose, scent)
volume_up
szimat {noun}
vent (also: loophole, quibble, quip, recourse)
vent (also: loophole, port)
vent (also: market, marketplace, mart, staple)
volume_up
piac {noun}
vent (also: nose, scent, smell)
vent (also: outlet)
vent (also: port)
vent (also: road clear)
vent
vent
vent
vent
vent

Context sentences for "vent" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThere are a number of groups that are proposing that life evolved at these vent sites.
Számos csoport véleménye szerint az élet ezeken a területeken alakult ki.
EnglishWith him, I could give vent to the affection I'd held so severely in check with Merrick.
Nála szabadjára engedhettem minden érzésemet, amit Merricknél szigorúan fegyelmeztem.
EnglishWhen I give the word, switch on the cargo pumps and vent the entire tank.
Mikor megadom a jelet, kapcsolja be az olajszivattyúkat és ürítse ki az egész tartályt.
EnglishIf I didn't do something to vent the pressure swelling inside me, I feared I'd go crazy.
Ha nem teszek valamit, ami lecsillapítja belső feszültségemet, féltem, hogy megőrülök.
EnglishHe piled the slack twine on top of a stack of crates within reach of the vent.
A maradék zsineget egy rakás léc tetejére helyezte, a szellőzőnyílástól elérhető távolságban.
EnglishThey were below ten thousand feet, and the pilot had somehow managed to vent the cabin.
Háromezer méter alá értek, és a pilótának valahogy sikerült kiszellőztetnie az utasteret.
EnglishTurning right, cool night air played on his face from a vent in the wall.
Jobbról egy szellőzőnyíláson át érezte az éjszaka levegőjének hűvösét.
EnglishI had the feeling that if I were to vent all my anger on him he would do little to resist me.
Az az érzésem támadt, hogy ha rázúdítanám minden haragomat, aligha szállna szembe velem.
EnglishHe undid the parcel and gave vent to an expression of annoyance.
Kibontotta a csomagot, és szabad folyást engedett bosszúsága kifejezésének.
EnglishCatching firm hold of both, he gave vent to his now-towering rage.
Erősen belekapaszkodott és utat engedett ismét feltornyosuló haragjának.
EnglishAt nine oclock the terrorists on the Freya are going to vent a hundred thousand tons of oil.
Kilenc órakor a terroristák százezer tonna olajat engednek a tengerbe.
EnglishParker gave vent to an apologetic cough which brought the inspector's eyes on him at once.
Parker bocsánatkérően köhécselni kezdett, amivel azonnal magára vonta a felügyelő tekintetét.
EnglishWendy, push in all the vent-control knobs at the left side station downstairs, McLanahan asked.
A fedélzeti nyíláshoz vonszolta az elnehezedett testet, lehívta Wendyt.
EnglishNostrils widening, she stepped toward the vent low on the wall hidden by a chair beside her bureau.
Tess kitáguló orrcimpákkal lépett a falba épített ventilátor nyílása felé.
EnglishNever seen a whole country sleeping over a steam vent, y'know?
Még sosem fordult elő, hogy egy egész ország kollektív öngyilkosságot követett volna el.
EnglishAnd there's a whole new hydrothermal vent community that has been formed.
És egy egész új hidrotermikus forrás élőközösség alakult ki.
EnglishMajor Bletchley, spreading marmalade thickly on his toast, gave vent to a deep chuckle.
Bletchley őrnagy vastagon megkente lekvárral a pirított kenyerét, aztán mély hangon elnevette magát.
EnglishThere's a funny kind of hot plate here, with vent water coming out of it.
Egy elég bizarr forró lemez ez, melyből a forrásvíz előtör.
EnglishNever had he given vent to all his whims with such abandon.
Még soha sem engedett ilyen féktelenséggel szabad folyást szenvedélyének.
EnglishHere's a tiny, little vent that's come out of the side of that pillar.
Itt egy nagyon kicsi forrás, ami az oszlop oldalából tör elő.