EN vet
volume_up
{noun}

vet (also: old campaigner)
In fact, the decorated four-star general and Vietnam vet is regarded as one of the country's most well-respected public figures.
Tulajdonképpen, a dekoratív négy csillagos tábornok, és vietnámi veterán az ország leginkább megbecsült közéleti figurái közé tartozik.
But the Army didnt like how some of the vets acted when the action ended and we all went home.
- De a parancsnokságnak nem tetszett, ahogy egyik-másik veterán viselkedett az akció végén.
A vet smiles reassuringly at a cat due to be fixed.
Ahogy az állatorvos mosolyog nyugtatóan a macskára, hogy ne mocorogjon.
De aztán megint állatorvos akarok lenni.
Tegnap este egy állatorvos hívott.
vet
Ain't we seen enough of the vet this week?
- Nem járt eleget a lódoktor már ide a héten?
vet
vet

Synonyms (English) for "vet":

vet

Context sentences for "vet" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe vet cut off the Saint Bernard's head and put it in a large white plastic garbage bag.
Az állatorvosnő levágta a bernáthegyi fejét, és egy nagy fehér nejlonzacskóba tette.
EnglishLeaving the dog on the operating table, the vet went around the room, flicking on lights.
A kutyát a műtőasztalra fektették, az idős férfi felkapcsolta a lámpákat.
EnglishIf he sees something's wrong, he'll fetch him over to the vet's in South Paris.'
Ha betegnek látja, beviszi South Parisba az állatorvoshoz.
EnglishAnd to a combat vet, it's a hunk of metal... that caused some poor bastard a world of pain.
De egy veteránnak egy darab fém... amivel néhány szerencsétlennek hatalmas szenvedést okozott.
EnglishQuality assurance underpins every VET policy initiative.
A minőségbiztosítás az alapja minden VET-tel kapcsolatos politikai kezdeményezésnek.
EnglishMission – support development and implementation of European VET policies
Küldetés: az európai szakoktatási és szakképzési szakpolitikák kifejlesztésének és végrehajtásának támogatása
EnglishAt all events, VET should enjoy the same status as general education throughout Europe.
Mindenesetre a VET-nek ugyanolyan státusszal kellene rendelkeznie, mint az általános oktatásnak Európa-szerte.
EnglishThe vet took one look at the children, then met Richard's eyes, understanding exactly the undertones here.
Az idős férfi előbb a gyerekekre, majd az apjukra pillantott, tekintetében megértés csillant.
EnglishThis is to be opened much more now by ECVET, the European credit transfer system for VET.
Ez most még inkább lehetővé válik az ECVET, a szakképzésre vonatkozó európai kreditátviteli rendszer segítségével.
EnglishThe county health officer threw the Gates Falls vet's paper down and stamped one of his boots on it.
A megyei egészségvédelmi felügyelő ledobta az állatorvosi papírt a földre, és rátaposott a csizmájával.
EnglishHe's an old Navy vet who hangs around my store a lot.
Õ egy vén tengerész, aki az üzletem környékén szokott kószálni.
EnglishHe was a Vietnam vet who had lost a leg in the Tet offensive.
A húsz közül három a hírhedtté vált Málnást hirdette.
EnglishThe status VET enjoys varies greatly among the 27 Member States.
A VET helyzete jelentősen eltér a 27 tagállamban.
English- Bachelor of Veterinary Medicine (Vet.MB or BVet.Med.),
Bachelor of Veterinary Medicine (Vet.MB vagy Bvet.Med.),
EnglishThe idea is for vocational education and training (VET) to proceed according to the very same principle.
Az elképzelés szerint a szakoktatásnak és a szakképzésnek (VET) ugyanezen alapelvek alapján kellene működnie.
EnglishIt helps to build mutual trust and to modernise VET systems by improving the effectiveness of training.
Segít a kölcsönös bizalom kiépítésében és modernizálja a VET-rendszereket a képzés hatékonyságának növelése által.
EnglishHow is that for a full-time job for a wounded vet?
Nem is rossz hivatás egy hadirokkantnak, he?
EnglishBig Al used to send money to his father, a Vietnam vet slowly losing his mind in a VA hospital in Cleveland.
"Big Al pénzt szokott küldeni az apjának," "egy Vietnámi veteránnak, aki lassan megbolondul egy Cleveland-i kórházban."
EnglishHis master called a vet, Garp said, and the vet gave the dog some shotsI guess to calm him down.
- Hanem akkor már a gazdája állatorvost hívott - fűzte tovább a szót Garp -, s az, úgy hiszem, beoltotta a kutyát nyugtalanság ellen.
EnglishOne of this programme's most important objectives is the modernisation of vocational education and training (VET) and higher education.
Ennek a programnak az egyik legfontosabb célkitűzése a szakképzés és a felsőoktatás modernizálása.