"vexation" translation into Hungarian

EN

"vexation" in Hungarian

EN vexation
volume_up
{noun}

vexation (also: aggravation, harassment)
vexation (also: alarm, anxiety, care, concern)
vexation (also: anger, annoyance, bother, chagrin)
Kim stamped with vexation when the lad made his boast good.
Kimet majd szétvetette a bosszúság, amikor a fiú beváltotta hencegését.
She was overpowered by shame and vexation.
Lelkét elöntötte a szégyen és a bosszúság.
vexation

Synonyms (English) for "vexation":

vexation

Context sentences for "vexation" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishKitty was the only one who shed tears; but she did weep from vexation and envy.
Egyedül Kitty ontott könnyeket, de ő is csak dühében és irigységében.
EnglishAcross the room was a cage; into this Turjan gazed with rueful vexation.
A szoba túlfelén ketrec lógott; ezt bámulta Turján bánatos bosszankodással.
EnglishI don't know, said Rosamund, a shade of vexation passing over her face.
- Nem tudom - mondta Rosamund, és a tépelődés árnya suhant végig szép arcán.
EnglishHe watched the whirl of the seven careening disks and gave a soft grunt of vexation.
Amikor a hét forgó korongra esett a pillantása, bosszúsan felnyögött.
EnglishIt will do no harm to entertain them; still, it is a vexation.”
Nem fog ártani, ha szórakoztatjuk őket egy kicsit, de kétségtelenül kellemetlen lesz.
EnglishThough, I must say, she added, with a trace of vexation, Jennifer has really been most tiresome.
Sajnos, el kell ismernem tette hozzá ingerülten , hogy a gyerekkel nehéz boldogulni.
EnglishThe Celts are a minor vexation which we will soon abate!
- A kelták csupán kellemetlen bosszúságot jelentenek, amelyet hamarosan megoldunk!
EnglishGUYAL OF SFERE had been born one apart from his fellows and early proved a source of vexation for his sire.
Sferéi Guyal társaitól távol született, és korán bonyodalmakat okozott nemzőjének.
EnglishI was crying with vexation-you couldn't use a stronger word.
Sírtam bosszúságomban, erősebb szót nem használhatok lelkiállapotomra.
EnglishNot a mere vexation, but a wave of terrible tingling that swept in waves over his entire body.
Nem valami halvány kis csiklandás volt, hanem maga az iszony.
EnglishShe was now in an irritation as violent from delight, as she had ever been fidgety from alarm and vexation.
Az örvendetes hír most éppolyan heves izgalomba hozta, mint azelőtt az ijedtség és a bánat.
EnglishCato could have bitten off his tongue with vexation and alarm.
Cato majdnem leharapta a nyelvét ijedtében és mérgében.
EnglishAmeth, forgetting her vexation, listened with eyes half-closed, and moved her arm to the rhythm.
Ameth, megfeledkezve bosszúságáról, félig lehunyt szemekkel hallgatta őket, és karjait a ritmusra mozgatta.
EnglishLady Desdea exclaimed in vexation and called to Devonet.
Lady Desdea bosszúsan felnyögött, és Devonetet szólította.
EnglishAnd then she shut her eyes and trembled all over with some terrible vexation, some awful torment.
Aztán behunyta a szemét, s rettenetes nyugtalanságában, valami szörnyű gyötrelemtől kínozva egész testében megremegett.
EnglishMadouc restrained her vexation with an effort.
Madouc nagy erőfeszítéssel próbálta elfojtani a haragját.
EnglishShe never cried, except sometimes in small furious gasps of vexation when someone dared to thwart her.
Soha nem sírt, csak esetleg bosszúsan nyüszített, ha valaki vette magának a bátorságot, és megakadályozta valamiben.
EnglishI did my stuff, registered annoyance, compulsion, distressed friend, and rushed off with every sign of vexation.
Jól becsaptam az előszobaajtót, csak éppen nem mentem ki rajta, hanem a fürdőszobába osontam, és kinyitottam
EnglishWeir has never been anything but a vexation to us!
Weir mindig is csak gondot jelentett nekünk!
EnglishDevonet and Chlodys looked after her with vexation.
Devonet és Chlodys bosszúsan néztek utána.

Other dictionary words