"via" translation into Hungarian

EN

"via" in Hungarian

volume_up
via {prp.}

EN via
volume_up
{preposition}

via
volume_up
át {prp.}
Control of inner organs via the nervous system....
A belső szerveik működésének vezérlését a tudatuk veszi át.
Too many seeking visas had tried to wangle their way into the building via that gate.
Nagyon sok vízumkérvényező szeretett volna ezen a kapun át bejutni a nagykövetségre.
A csillagmag szólalt meg Margo az interkomon át.
via
That is why this takes place via intermediaries, usually banks in the Member States.
Ezért történik ez közvetítőkön keresztül, rendszerint a tagállamok bankjain keresztül.
Essentially, it does not matter if this happens via the Internet or via some other means.
Lényegében nem számít, hogy ez az interneten keresztül, vagy más módon történik.
It was for him, via STANFORLANT through the Navy Department, Washington.
Neki érkezett, a washingtoni tengerészeti minisztériumon keresztül.

Context sentences for "via" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishPeople were tracking their food via Twitter, their kids' diapers on their iPhone.
Az emberek leírják az étkeiket a Twitteren, gyerekeik pelenkáját az iPhone-jukon.
EnglishThese savings are due to increased competition via common standards and processes.
A megtakarítások az egységes szabványoknak és eljárásoknak köszönhetően érhetők el.
EnglishI live on an important rail route - the route via the Brenner Pass to Verona.
Egy fontos vasútvonal, a Brenner és Verona közötti vasútvonal mellett lakom.
EnglishComputers talk to satellites, and via satel-lites computers talk to computers.
A számítógépek kommunikálnak a műholdakkal és a műholdak révén egy-mással.
EnglishWe in the Committee on Culture and Education have contributed via this opinion.
Mi a Kulturális és Oktatási Bizottságban ezzel a véleménnyel járultunk hozzá a témához.
EnglishThis call was made with full transparency, via publication in the Official Journal.
E felhívás teljes átláthatósággal készült, a Hivatalos Lapban is megjelent.
EnglishWhether this is at the point of sale or via taxes is a debate for another occasion.
Az, hogy ez az értékesítéskor vagy adók útján történjen-e, más alkalomra tartozó vita.
EnglishNow, what is so important that I must risk discovery via this reckless meeting?
Nos, mi volt az a nagyon fontos, ami miatt a felismerést kockáztatva ide kellett jönnöm?
EnglishThe conditions resulted in overproduction, which we have endeavoured to ration via quotas.
A körülmények túltermeléshez vezettek, amit megkíséreltünk a kvótákkal adagolni.
EnglishYou will be informed, via e-mail, about which service your question has been forwarded to.
Hogy pontosan melyik illetékes szolgálatunkhoz, arról e-mailben értesítjük Önt.
EnglishAt that moment, in the distance, from the far end of Via La-ghetto, a shot was heard.
Ebben a pillanatban nagy messze, a Laghetto utca vége táján lövés dörrent.
EnglishIn European democracies, governments are elected via a democratic, electoral system.
Az európai demokráciákban a kormányokat demokratikus választási rendszerben választják.
EnglishSpecific tasks are already being assigned to it via other legislation.
A konkrét feladatainak kijelölése már más jogszabályok keretében folyamatban van.
EnglishWill the Union be able to rehabilitate the victims via legal processes and compensation?
Vajon az Unió képes lesz-e jogi úton és kártérítéssel rehabilitálni az áldozatokat?
EnglishI think that it lies in the joint presence of the small countries via a European system.
Úgy vélem, hogy a kis országok együttes jelenlététől az európai rendszerben.
EnglishUntil that time, all communications must be carried via surface mail.
Mindaddig szárazföldön szállított posta útján bonyolódik mindenféle kommunikáció.
EnglishThe old Englishman could have told Monk he had himself been traced via the hotel lim-ousine.
Az öreg angol értesíthette Monkot, hogy a szálloda limuzinja alapján lenyomozták.
EnglishPossibly I'd boarded a dirigible; more likely I was on Shasht via instantaneous booth.
Talán felszálltam egy léghajóra; de valószínűbb, hogy fülkével azonnal Shashtra mentem.
EnglishLast but not least, I support Amendment 351 mentioned by Giovanni La Via.
Végül, de nem utolsósorban támogatom a Giovanni La Via által említett 351. módosítást.
EnglishThen cut his losses, get out via the booths, dial at random and keep running.
Akkor menti a veszett fejsze nyelét, beszáll egy fülkébe és találomra tárcsáz, és menekül.