"visual" translation into Hungarian

EN

"visual" in Hungarian

EN visual
volume_up
{adjective}

visual (also: optic, optical)
After losing visual perspective, an untrained pilot has about 50 seconds to regain it before losing control of his aircraft.
A megfelelő látási viszonyok elvesztése után egy képzetlen pilótának nagyjából 50 másodperce van, hogy visszaszerezze azokat, különben elveszti uralmát a repülőgép fölött.
visual (also: optic, optical)
visual
Normally, visual signals come in, into the eyeballs, go to the visual areas in the brain.
Normálisan a vizuális ingerek a szembe érkeznek, aztán az agy vizuális területeihez továbbítódnak.
We are not passive exhibitors of visual or auditory or tactile images.
Nem csupán passzív megnyilvánítói vagyunk vizuális, hallható, vagy tapintható képeknek.
First, make it congruent, pointing in the same direction as your visual communication.
Első, tedd azonossá, hogy ugyanoda mutasson, ahová a vizuális kommunikációd.

Synonyms (English) for "visual":

visual

Context sentences for "visual" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishYour complete message not received, but visual communication is against our custom.
Nem fogtuk a teljes üzenetüket, de szokásaink tiltják, hogy megmutassuk magunkat.
EnglishHe's the only Visual Physiologist to disappear after Crabbe's announcement.
Crabbe nyilatkozata után rajta kívül senki sem tűnt el a szemfiziológusok közül.
EnglishAnd the Big Viz is a collection of 650 sketches that were made by two visual artists.
A Big Viz egy 650 vázlatot tartalmazó gyűjtemény, amit két képzőművész készített.
EnglishSir, we have a visual of two guys getting shot and a baby being born in Beijing.
Van egy videónk, uram, amelyen két fickót lelőnek, és egy bébi születik.
EnglishThese cartoons would be transparent and would cover half the visual field, like a screen.
Ezek a figurák átlátszóak voltak, és a látótér felét fedték le, mint egy redőny.
EnglishThey say El Greco had a stigmatism in his eyes that gave everything a visual slant.
Azt mondják, El Grecónak asztigmatizmusa volt, ezért mindent egy kicsit másképp látott.
EnglishThe agent gave Katz a quick and thorough visual check before shaking hands.
Az ügynök gyorsan, de alaposan szemügyre vette, mielőtt kezet rázott vele.
EnglishHe specializes in visual physiology and he's got information I want him to volunteer.
Szemfiziológia a szakterülete, s tud valamit, amit én is meg akarok tudni.
EnglishI've been focusing now on the visual arts, but I want to give two examples from music.
Most a képzőművészetre összpontosítottam, de két zenei példát akarok adni.
EnglishThey were beyond visual range, but not beyond range of his AMRAAM missiles.
Szemmel még nem lehetett látni őket, de már az AMRAAM rakéták hatósugarán belül voltak.
EnglishOthers came back from their bantha saddles with trophies, visual aids for the story.
A többiek különböző trófeákat húztak elő, hogy azok segítségével eljátsszak a történetet.
EnglishAnd the student that persistently turns out the best visual product did not disappoint.
És a tanulók folyamatosan megmutatták, a legjobb képi alkotások sose okoznak csalódást.
EnglishIt was a useful diversion, as the visual scene simply got more horrible.
Bock hálás volt ezért a figyelemelterelésért, mert a látvány szörnyű volt.
EnglishIt came as a 'visual,' I suppose, because the telecast of a film plays such a central part.
Két ülésben megírtam, méghozzá majdnem ugyanabban a formában, ahogyan itt olvasható.
EnglishA careful visual search revealed no signs of habitation beyond the fields.
Alaposan végigpásztázta a földeket, de nem látta civilizációnak nyomát.
EnglishIt is a programme for cultural actions that are not of an audio-visual nature.
A program olyan kulturális tevékenységekkel foglalkozik, amelyek nem audiovizuális jellegűek.
EnglishIf a fighter or ground missile site gets a visual on this thing, you're dead.
Ha egy vadász vagy egy földi megfigyelő vizuálisan észleli, kampec.
EnglishSo for this, we developed many different types of non-visual user interface technology.
Ehhez, kifejlesztettünk több különböző módot, melyek nem-vizuálisan érik el a felhasználót.
EnglishMirisch had a solid visual on the B-2, so he took the lead back from Milo and began his run.
Mirisch tisztán látta a B-2-est, úgyhogy átvette Milótól a vezetést, és nekiiramodott.
EnglishBut even more importantly, you need to know how to create a visual narrative.
De még fontosabb, hogy tudni kell vizuálisan történetet mesélni.